Meer gratis parkeren in Bolsward en Sneek

In de centra van zowel Sneek als Bolsward wordt het stallen van de auto klantvriendelijker gemaakt, het eerste half uur is voortaan kosteloos.

Het eerste halfuur gratis parkeren is een wens van de ondernemers in de binnensteden om de beide stadscentra aantrekkelijker te maken voor mensen die snel een boodschap willen doen, aldus wethouder Durk Stoker. “Sa ûnderskiede wy ús ek fan oare plakken wêr’t wol betelle wurde moat.”

Een voordeel van gratis parkeren op de transferpunten is ‘een rustiger verkeersbeeld’ in de Sneker binnenstad.En het vermindert de parkeerdruk in de woonwijken rond het centrum, wat de leefbaarheid bevordert. “Dus goed foar elkenien”, aldus Stoker. “Undernimmers, bewenners en minsken dy’t nei de stêden komme.” In Bolsward is parkeren op de transferpunten nu al gratis.

Verhoging halfuurtarief
De herziening van het parkeerbeleid heeft wel gevolgen voor de parkeertarieven in de binnensteden, zegt Stoker. “Want de ynkomsten en útjeften moatte wol yn balâns bliuwe.” Vandaar dat het parkeertarief in de binnenstad van Bolsward wordt verhoogd naar €0,75 per halfuur en in Sneek naar €1 per halfuur.

Bovendien worden in Sneek de betaaltijden uitgebreid tot ’s avonds 9 uur (is nu ’s avonds 6 uur). Ook op zondag – nu nog gratis – moet voortaan worden betaald. Tegelijkertijd wordt de parkeerduurbeperking afgeschaft. Nu geldt op veel plekken nog een maximum parkeertijd van 2 uur.

Digitalisering
Het nieuwe parkeerbeleid bevordert de digitalisering (betalen met app). Daarnaast moeten de automaten aangepast. Daarmee is een bedrag gemoeid van 450.000 euro. Voorlopig blijft het mogelijk om bij de parkeerautomaten met contant geld te betalen. “Mar wy ferwachtsje al dat de automaten nei ferrin fan tiid ferdwine sille”, aldus Stoker.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *