Meer banen en stages voor jongeren

De jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Op 2 maart presenteerde Mariëtte Hamer, samen met 135 lokale lijsttrekkers, daarom een actieplan om jeugdwerkloosheid lokaal aan te pakken.

Onder deze lijsttrekkers zit Sjoerd Tolsma, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Súdwest-Fryslân.

Veel te veel allochtone jongeren en jongeren zonder startkwalificatie zitten zonder baan. Maar ook steeds meer jongeren die traditioneel wel gemakkelijk een baan vinden, zitten inmiddels thuis. Jaarlijks verruilen duizenden jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende.

De aanpak van jeugdwerkloosheid is daarom topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.

Enkele punten uit het plan:

Banencoach

Dat verschil gaan we maken door in iedere gemeente te zorgen voor een banencoach die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Want jongeren hebben soms hulp nodig, maar ook werkgevers kunnen soms een extra gebruiken.

Jongerenvoucher

Ook stellen we meer geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Zo krijgen jongeren met een uitkering een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen.

Stagefonds

Daarnaast willen we in iedere gemeente een stagefonds oprichten, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Tijdens een participatietop gaan onze wethouders afspraken maken met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen. “Zo gaan we de groeiende jeugdwerkloosheid te lijf. Door jongeren te ondersteunen, door werkgevers actief te benaderen en ze soms net dat beetje extra steun te geven, zodat ze jongeren een kans geven. Op die manier geven we deze jongeren zo snel mogelijk weer perspectief zodat zij hun creativiteit, kennis en sociale vaardigheden kunnen ontplooien.” Aldus Sjoerd Tolsma.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.