Meer aandacht voor het Fries

De bevordering van het Fries gaat goed volgens afspraak. Die conclusie is te trekken uit de tussenrapportage die het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Fryslân uitvoerden van hun Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Daarin hebben ze voor een periode van vijf jaar afspraken gemaakt hoe ze het Fries willen borgen en stimuleren. Vooral in het Friese onderwijs en op het gebied van de zichtbaarheid van de taal zijn stappen gezet.

De provincie Fryslân en het Rijk mikken met hun afspraken onder andere op een grotere zichtbaarheid van het Fries. Gisteren ondertekenden minister Hanke Bruins Slot en gedeputeerde Sietske Poepjes daarover een zichtbaarheidsakkoord. Daarin staat bijvoorbeeld hoe ze het gebruik van het Fries in en op Rijksoverheidsgebouwen en in communicatie van het Rijk willen vergroten.

Het versterken van het Fries in het onderwijs is een belangrijke ambitie in de BFTK. Daarvoor is het Taalplan Frysk 2030, dat onder andere werkt aan een volledig aanbod aan materiaal en begeleiding door een ‘skoalstiper’, die scholen gaat begeleiden bij het verstevigen van het aanbod Fries.

Vorig jaar startte een meting hoe het er voor staat met het Fries in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarvoor kreeg een deel van de scholen vorig jaar al bezoek. De rest volgt dit jaar. Eind 2022 is de meting klaar.

De gegevens maken duidelijk waar scholen ondersteuning nodig hebben om het Fries op een hoger niveau te brengen en te houden. Bijvoorbeeld door een nieuwe lesmethode Fries aan te schaffen of aanvullend materiaal te kopen.

Naast deze aandachtsgebieden gaat de BFTK ook in op het Fries in bijvoorbeeld de media, in culturele uitingen en het economische en sociale leven. In 2023 willen de provincie en het Rijk hun afspraken gerealiseerd hebben.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.