Meer aandacht voor aanpak illegale verhuur en detailhandel in Súdwest-Fryslân

Toezichthouders van de gemeente Súdwest-Fryslân besteden dit jaar extra aandacht aan de aanpak van illegale verhuur van woningen. Ook is er scherper toezicht op winkels die zich vestigen op plekken waar geen detailhandel is toegestaan.

Dit blijkt uit het handhavingsuitvoeringsprogramma dat de gemeente voor dit jaar heeft vastgesteld. De afgelopen jaren is de recreatieve verhuur van privékamers, bijgebouwen en woningen explosief gestegen. “Deze verhuur is veelal in strijd met het bestemmingsplan”, aldus wethouder Mirjam Bakker.

Ook kan er sprake zijn van overtreding van de voorschriften voor brandveiligheid, zegt zij. “Door illegale verhuur aan te pakken, beperken we oneerlijke concurrentie en mogelijke overlast voor omwonenden.”

Illegale detailhandel
Het voorkomen van oneerlijke concurrentie is ook de insteek bij de aanpak van illegale bedrijfsvestigingen. “De bedoeling is dat detailhandel zich zo veel mogelijk vestigt in de centra. Maar de praktijk is dat er ook detailhandel wordt bedreven buiten de centra, op plekken waar dit niet mag”, zegt Bakker.

Illegale bouw
Ten aanzien van bouwregels zijn de toezichthouders dit jaar extra scherp. Bakker: “Ze zien in het veld regelmatig illegale bouwwerkzaamheden en recent gebouwde illegale bouwwerken. Door zo snel mogelijk in te grijpen, kunnen grotere problemen in de toekomst worden voorkomen.”

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *