Matthäus-Passion in Martinikerk

Bolsward – Op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 2015 geeft de Oratoriumvereniging Bolsward weer haar jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion.

Als bijzonderheid kan er worden vermeldt dat het de zeventigste uitvoering van de OVB zal zijn. De monumentale Martinikerk heeft ongetwijfeld haar steentje bijgedragen aan het succes van de uitvoeringen. Dankzij dirigent Pauli Yap staat de Bolswarder Matthäus op een steeds hoger niveau.

Een zestal solisten zal medewerking verlenen aan deze uitvoering. Het zijn Lauren Armishaw, sopraan, Maria Fiselier, alt, Jeroen de Vaal, tenor (evangelist), Mark Omvlee, tenor (aria’s), Jelle Draijer, bas (Christus) en Hugo Oliveira bas, (aria’s). Voor het derde achtereenvolgend jaar zal het barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam koor en solisten begeleiden. Het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. Hendrikje van den Berg en een aantal kinderen van het Jongerenkoor Lelylûd uit Baard o.l.v. Martijn van Dongen zullen eveneens hun medewerking verlenen. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Pauli Yap.

Aanvang concert: 19.00 uur. Kerk open: 18.00 uur. Informatie en reservering: www.ovb-bolsward.nl en telefonisch via Theater Sneek 0515-430580.