Marne College krijgt onderwijsbestuur Nanjing op bezoek

Bolsward- Een delegatie van het onderwijsbestuur uit Nanjing (China) heeft het Marne College bezocht.

Dit bestuur uit de miljoenenstad in het zuiden van China heeft ruim 50 scholen onder zijn hoede en kwam naar Nederland om zich te laten informeren over het Nederlandse onderwijsstelsel en de wijze van examinering.

Voor het Marne College past dit bezoek in het streven om internationalisering in het curriculum van de leerlingen te verstevigen. Tijdens dit bezoek werden de mogelijkheden verkend om een uitwisseling tot stand te brengen tussen leerlingen en docenten uit beide landen.

Zo’n uitwisseling zou een geslaagde afronding betekenen voor de leerlingen die vorig schooljaar in klas 2 vwo een eerste module Chinese taal en cultuur hebben gevolgd; deze leerlingen krijgen dit en volgende schooljaren de gelegenheid om zich verder te verdiepen in de Chinese taal en cultuur.