Marketingstrategie voor ‘oos stadsie’ Bolsward

Vertegenwoordigers van diverse organisaties in Bolsward hebben samen bij de gemeente Súdwest-Fryslân aangegeven te willen onderzoeken hoe hun stad aan kan sluiten bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Súdwest-Fryslân heeft daarom Klaas Toering uit Bolsward gevraagd hiervoor een aanzet te geven. Deze aanzet moet leiden tot een actieplan met daarin een marketingstrategie voor de stad. Bolsward is de tweede stad van Súdwest-Fryslân en rijk aan cultuurhistorie en evenementen. Hier liggen voldoende kansen om de Hanzestad een eigen gezicht te geven dat het leefklimaat en de economische ontwikkeling bevordert.

Samenwerken
Het uitgangspunt voor de marketingstrategie is de samenwerking tussen overheden, ondernemers, belangenverenigingen en andere belangrijke partners. Wethouder Maarten Offinga: “Bolsward is een zelfbewuste stad, ‘oos stadsie’, zoals vele Bolswarders zelf zeggen. Het is tijd om dit zelfbewustzijn in te zetten om de stad op de kaart te zetten. Er bestaan veel ambities op dit gebied. De uitdaging is nu om deze door een sterke samenwerking daadwerkelijk vorm te gaan geven. Hierdoor kan op natuurlijke wijze draagvlak ontstaan voor een marketingstrategie voor de stad. Het aansluiten bij Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 is een eerste stap, een springplank naar ontplooiing van het sociaal en economisch perspectief!”

Gesprekken met bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en andere betrokkenen moeten een beeld schetsen wat de Bolswarders met hun eigen stad willen en kunnen. De gemeente Súdwest-Fryslân roept iedereen die hierover mee wil praten en denken op zijn of haar ideeën te mailen naar: toekomstbolsward@sudwestfryslan.nl.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.