Maandag 5 januari extra raadsvergadering over windenergie

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, maandag 5 januari, wordt er een extra openbare raadsvergadering van de gemeente Súdwest-Fryslân belegd.

Onlangs hebben Provinciale Staten van Fryslân zich aangesloten bij de visie van college en raad van Súdwest-Fryslân dat een lijnopstelling op en langs de Afsluitdijk de voorkeur geniet boven een clusteropstelling in het IJsselmeer.
In deze raadsvergadering zal de raad zich uitspreken over de gewenste begrenzing van het gebied en het aantal rijen op te stellen windmolens.
De raadsvergadering sluit kort aan op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en begint om 19.30 uur in de raadszaal in IJlst.

De extra raadsvergadering is nodig omdat op zeer korte termijn een besluit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân aan de Minister moet worden voorgelegd. Eerder al besloten de Provinciale Staten in een langdurige vergadering af te zien van een windmolencluster in het IJsselmeer. Daarvoor in de plaats heeft een meerderheid in de Staten zich uitgesproken voor een enkele of dubbele lijnopstelling van windmolens op de Afsluitdijk. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen of een lijnopstelling mogelijk is.

De besluiten van zowel Provinciale Staten als van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zullen aan de minister van Economische Zaken worden voorgelegd. Uiteindelijk neemt de minister over de uitvoering van het windmolenpark een definitief besluit.

De openbare vergadering van de gemeenteraad is te volgen vanaf de publieke tribune of te volgen via de gemeentelijke website http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/