Lintjesregen in de regio

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagt om ook dit jaar weer een groot aantal Nederlanders te onderscheiden. In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn 12 inwoners die gedecoreerd zijn.

Uit onze regio gaat het dan om:

 

Mevrouw Annigje (Annie) Hester-Hoorn uit Bolsward.
Mevrouw Hester-Hoorn is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Hester-Hoorn: 8 mei 1936.

Aanvullende informatie:
– was 21 jaar leesmoeder en begeleidster van de jaarlijkse schoolkampen bij de Christelijke Basisschool in Bolsward;
– is 37 jaar vrijwilligster bij woonzorgcentrum ‘Huylckenstein’ in Bolsward;
– is 26 jaar vrijwilligster bij de Martinigemeente in Bolsward, o.a. bij de rommelmarkten.
– is 10 jaar vrijwilligster bij de NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Bolsward.

De heer Gerrit (Gert) Priem uit Bolsward.
De heer Priem is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Priem: 16 november 1950.

Aanvullende informatie:
– was 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer in Dokkum en Sneek;
– was 10 jaar commandant bij de brandweer van de toenmalige gemeenten Bolsward/Littenseradiel/Wûnseradiel;
– was 6 jaar actief muzikant bij diverse muziekfestivals in Bolsward;
– was mede-oprichter en bestuurslid van de South Lake City Band, bestaande uit medewerkers van de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân;
– momenteel actief muzikant bij de band ‘Well Done’.

Mevrouw Tjalda de Witte – La Roi uit Bolsward.
Mevrouw De Witte – La Roi is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw De Witte – La Roi: 24 maart 1958.

Aanvullende informatie over mevrouw De Witte – La Roi :
– is sinds 1972 vrijwilligster in verschillende functies bij de Protestantse Kerk (Gasthuiskerk) in Bolsward, waar zij tegenwoordigde coördinatievan het vervoer voor leden van de kerk verzorgt:
– is sinds 1995 vrijwilligster bij sportclub Bolsward waar zij betrokken was bij de redactie van het clubblad, het jeugdbestuur, de wedstrijdadministratie en tegenwoordig bij de kantinediensten;
– is sinds 2001 betrokken bij Christelijke Muziekvereniging Hallelujah Makkum, als werkgroeplid studieweekeinden, bestuurslid en 10 jaar als voorzitter;
– is sinds 2005 vrijwilligster bij Zorggroep Tellens locatie It MennisteSkill te Bolsward als begeleidster van de handwerkclub, waar zij ook zorg draagt voor de verkoop van de handwerkstukken op braderieën e.d., daarnaast is zij al enkele jaren lid van de cliëntenraad.
– Is al enkele jaren als vrijwilligster actief bij de Fietselfstedentocht.

De heer Nanne Boersma uit Longerhouw.
De heer Boersma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Boersma: 2 december 1943.

Aanvullende informatie:
– was 4 jaar diaken van de Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw;
– was 45 jaar bestuurslid van de Begrafenisvereniging ‘Gedenk te sterven’ te Longerhouw-Schettens;

– was 12 jaar bestuurslid en voorzitter van Dorpsbelang Schettens-Longerhouw. Verzorgde ook het onderhoud van de dorpshaven;
– was 12 jaar ouderling van de voormalige Hervormde Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, in de tijd van het SOW-proces;
– was 12 jaar preekvoorziener van de PKN gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw;
– was 3 jaar ouderling PKN gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw;
– verzorgt 6 jaar het onderhoud van de begraafplaats;
– is 5 jaar bezoeker namens de PKN gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw.

Mevrouw Catharina (Nini) Kunst-Visser uit Makkum.
Mevrouw Kunst-Visser is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Kunst-Visser: 4 mei 1933.

Aanvullende informatie:
– was 14 jaar diaken van de Hervormde Gemeente Makkum;
– was 35 jaar coördinator van de Simavi collecte en is sinds 2009 collectant;
– was 15 jaar vrijwilligster bij Amnesty International;
– was 6 jaar coördinator en collectant van Amnesty International;
– was 35 jaar penningmeester en vrijwilligster bij vrouwenvereniging ‘Het Mosterdzaadje’ in Makkum en is bezoekdame;
– is van ruim 10 stichtingen en organisaties vanaf 1965 collectant geweest en was tot voor kort collectant van 4 organisaties.

De heer Gerben (Germ) Brouwer uit Exmorra.
De heer Brouwer is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum heer Brouwer: 24 september 1958.

Aanvullende informatie:
– was 5 jaar bestuurslid en leider van jeugdclubs bij de toenmalige Gereformeerde kerk in Heerenveen-Zuid;
– is 27 jaar bestuurslid en vrijwilliger van de Oranjevereniging in Exmorra;

– is 20 jaar ouderling/diaken en momenteel voorzitter van het College van Kerkrentmeesters bij de PKN gemeente Exmorra-Allingawier;
– is 18 jaar bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ’t Honk te Exmorra;
– was 5 jaar voorzitter en vanaf 2010 vrijwilliger bij Dorpsbelang Exmorra;
– is 5 jaar mantelzorger.

 

Foto’s Petra Kroon

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.