Liefde

Ieder mens wil geliefd worden. Dit herkennen we wellicht niet meteen bij onszelf, maar dat komt wel als we wat langer over liefde nadenken.

Voor de één is het belangrijk om complimenten te krijgen voor het uiterlijk, voor de ander is van belang om waardering te krijgen voor dat wat hij doet.

Onlangs las ik een volgend statement ‘het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid’. Deze kwam wel binnen, omdat hiermee uitdrukking wordt gegeven aan het feit dat als je ergens liefde voor hebt, het je niet onverschillig laat. Natuurlijk is haat de tegenhanger van liefde en isonverschilligheid de uitdrukking voor de afwezigheid van liefde. Als je ergens liefde voor hebt of als je iets haat, dan raakt het je hart en doet het iets met je. Onverschilligheid is de afwezigheid van beide emoties.

Vaak wordt liefde meteen gekoppeld aan romantiek of seksualiteit, maar daarmee doen we de term liefde tekort.Als iemand tijd en aandacht aan ons besteedt, iemand iets aardigs tegen ons zegt of als iemand iets voor ons doet, dan zijn dat uitdrukkingen van liefde. Zo zijn er nog veel meer talen van liefde.

Waar in het Nederlands vele verschillende zaken allemaal met hetzelfde woord ‘liefde’ benoemd worden, zijn er andere talen die hiervoorverschillende termen gebruiken. In de Bijbel komen we verschillende woorden tegen die allemaal met liefde worden vertaald. Het ene woord verwijst meer naar de innerlijke emotie, het andere woord wijst meer naar de praktijk, namelijk door iets voor een ander te betekenen.

De manier waarop God zijn liefde voor ons mensen uitte, was doordat Hij Zijn eigen Zoon naar de wereld stuurde om verzoening te doen voor de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Wij hadden daar geen recht op en verdienden wat anders, maar God gaf uitdrukking aan Zijn liefde op een manier waarop wij dat niet kennen. Hij gaf ons het voorbeeld van het liefhebben van je vijanden. Zijn liefde kwam tot uitdrukking in Zijn daden.

Liefde is een van de belangrijkste elementen die God ons gegeven heeft. Als je er van uitdeelt dan wordt het alleen maar meer. Het mooie is dan ook als liefde beantwoord wordt. Als de uiting van Gods liefde je niet onverschillig laat, dan beantwoordt je Zijn liefde. Het blijft dan niet bij een gevoel van liefde, maar het uit zich in de praktijk. In eerste instantie richting God, maar daarna naar alle mensen die bij Hem horen en uiteindelijk heb je liefde voor alle mensen, ja zelfs voor je vijanden.

Het liefhebben van je vijanden vind ik verbazingwekkend. Je komt het veelal tegen onder gelovigen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Zij getuigen dan ook vaak dat deze liefde niet vanuit henzelf komt, maar dat God hen van binnenuit veranderd heeft. God gaf ons dat voorbeeld en roept een ieder op om Zijn voorbeeld van liefde te volgen. Dat begint met Zijn liefde te beantwoorden en dan kan Hij je van binnenuit veranderen, zodat je ook anderen kunt liefhebben.

Wees welkom om eens een bakje koffie bij ons te drinken en hierover na te praten.

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward

Wilt u reageren, dan kan dat via: petra.mail@xs4all.nl

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.