Lezing Moderne Devotie in Friesland in Het Convent

vrijdagavond 6 oktober in het Convent verzorgt Actueel Modern Devoot Mink de Vries een avond over de Moderne Devotie in Friesland.

Mink de Vries is leraar, schrijver en gids, maar ook coördinator van de Actuele(postmoderne) Devotiebeweging in Nederland. Hij zal een lezing verzorgen over deze hervormings- en vernieuwingsbeweging, die opkwam aan het einde van de veertiende eeuw en grote invloed heeft gehad op kerk en samenleving. Bijna alle kerken, steden en kloostergemeenschappen in Nederland werden sterk beïnvloed door deze beweging. Ook in Friesland dragen infrastructuur, landbouw, onderwijs, cultuur , geestelijkheid en zorg nog de sporen van de Moderne Devotie. Zelfs de taal in Sneek, Franeker en Leeuwarden is er door veranderd.

Moderne Devotie hechtte grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige. Ze vonden een balans tussen: woord en daad, innerlijk en uiterlijk geloof, stilte en toewijding.

Mink de Vries heeft afgelopen voorjaar een driedaagse pelgrimage gemaakt langs alle Friese dorpen en steden die schatplichtig zijn aan de Moderne Devotie. Hij bezocht o.a. Achlum, Bolsward, Workum, Sneek, Franeker, Harlingen, Burgum, Dokkum en Haskerdijken. Ook Titus Brandsma leefde als een bekende moderne devoot uit de vorige eeuw. ,,Hij had die kenmerkende dubbelheid: hij was mysticus en had hart voor de samenleving”, aldus Mink de Vries.

Mink de Vries hertaalde de Navolging van Christus, van Thomas a Kempis, in de taal van nu.  Deze avond zal hij een lezing verzorgen over Moderne Devotie, de geschiedenis maar ook over haar betekenis in het heden, met daarbij speciale aandacht voor de activiteiten van deze beweging in Friesland, specifiek ook in West Friesland. Hij presenteert daarbij ook een Devotie- Route door West Friesland waarbij Menno Simons, Titus Brandsma, Thomas a Kempis, Nyekleaster, de schuilkerken en bedevaarst- en pelgrimsroutes, aanbod komen.

De avond is open voor iedereen, de Moderne Devotie raakt namelijk alle facetten van het samenleven. Van cultuurhistorie tot zorggemeenschap, van toerisme tot geestelijkheid.

Opgave is niet nodig, u bent van harte welkom in het Convent, Grote Kerkhof 1a te Bolsward, op vrijdagavond 6 oktober om 19:45 uur. De avond zal duren tot ongeveer 21:30uur. Voor meer informatie: Wiebren Minnema, (0515) 581218, of via de mail

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.