Leerlingen Marnecollege herdenken Titus Brandsma (update)

Dinsdag 12 mei hebben 67 leerlingen van de 1e klassen GT van het Marne College de herdenking bijgewoond bij het standbeeld van Titus Brandsma aan de Secretaris Haitsmalaan in Bolsward.

Ter voorbereiding is de afgelopen 4 weken tijdens de mentorlessen gewerkt aan het thema “Vrijheid”. Daarbij brachten ze o.a een bezoek aan het Titus Brandsma museum.

De voorzitter van Het Titus Brandsmamuseum, de heer de Ree, hield een korte toespraak bij het monument. Ook werden er eigengemaakte gedichten voorgedragen door Redmer Zaagemans, Sybrecht Tolsma en Dirk Breeuwsma.
Daarna werd er een bloemstuk neergelegd door Mirthe Walinga en Maarten Nauta. Jan Hazenberg speelde op trompet de Taptoe. Vervolgens waren alle leerlingen 2 minuten stil en aansluitend werd het Wilhelmus gezongen.
Tot slot liepen de leerlingen uit eerbetoon één voor één langs het monument

Het monument is geadopteerd door het Marne College
De herdenking vond dit jaar voor de 8e keer plaats.


 

 

Foto’s Douwe de Jong