Leerlingen debatteren over jongerenzaken tijdens Jongeren & Politiek in IJlst

 

Leerlingen van Havo en Vwo nemen op dinsdag 7 februari deel aan een jongerendebat in de raadszaal in IJlst. Zij doen dit in het kader van het project Jongeren & Politiek van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ruim 30 leerlingen van het Marnecollege uit Bolsward, het RSG en het Bogerman College uit Sneek debatteren die die dag over thema’s die jongeren bezighouden. Doel van het project is om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Het project is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van docenten maatschappijleer van de drie scholen.

De scholieren van 4-Havo en 5-Vwo vormen tijdens deze dag commissies en fracties. Twee thema’s zullen daarbij aan de orde komen. Een deel van de leerlingen houdt zich bezig met het onderwerp ‘Jongeren en duurzaamheid’. Het ander deel van de deelnemers buigt zich over het thema ‘Hoe willen jongeren worden betrokken bij de gemeentelijke politiek?’.

Tijdens het ochtendprogramma gaan de jongeren, opgesplitst in zogenaamde commissies uiteen om de onderwerpen voor te bereiden voor het middagdebat. Zij worden in die voorbereiding ondersteund door een groep van jonge trainees die sinds een half jaar bij de gemeente werkzaam is, door vakambtenaren en door leden van de gemeenteraad. Doel van deze voorbereiding is dat de onderwerpen naar concrete voorstellen worden vertaald.

In het middagprogramma vindt de Algemene Vergadering plaats. In deze vergadering wordt over de voorstellen gedebatteerd. De aangenomen voorstellen worden op een later moment aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân aangeboden, zodat de gemeenteraad hierover besluiten kan nemen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *