Leden RES kiezen voor SC Bolsward

Woensdagavond was er een speciale ledenvergadering over de toekomst van VV RES.

Want deze avond konden de leden aangeven wat zij van de fusieplannen vonden van de RES met SC Bolsward. Een fusie ligt gevoelig want twee jaar geleden stapte RES niet aan boord tijdens de fusie tussen Bolswardia en CAB. Het bestuur gaf een presentaie van hoever zij waren met de plannen met de zusterverenging SC Bolsward.

En na afloop van de ledenvergadering kon Ronald Zut, voorzitter van VV RES, aangeven dat er een duidelijk mandaat is gekomen van de leden en dat het bestuur verder kan gaan met de fusieplannen.

Ook bij SC Bolsward werd door de leden over de plannen gesproken en ook daar gaven de leden aan dat het bestuur van hun club verder kan gaan met de fusieplannen.

Dat fusieplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt en in juni kunnen de leden van beide clubs stemmen over het definitieve eindplan.