Last Post blazers yn Blauhûs, Greonterp, Westhim én Wolsum

Normaal gesproken komen er ook veel inwoners van Greonterp, Westhem en Wolsum naar de jaarlijkse Dodenherdenking in Blauwhuis. Maar omdat er dit jaar beperkt publiek aanwezig mag zijn, heeft het 4 mei comité samen met de Fanfare een alternatief bedacht: “De Last Post klinkt tiisdei 4 maaie jûns tagelyk yn Blauhûs, Greonterp, Westhim én Wolsum”.

De traditionele herdenking is ‘s avonds 19.45 uur in de kom van Blauwhuis met een toespraak en kranslegging door pastoor Peter van der Weide, groet door veteraan en bloemlegging door een bewoner van It Teatskehûs. Om twee minuten voor achten blazen leden van Fanfare Blauwhuis in de vier dorpen de Last Post, is het 2 minuten stil en luiden de klokken.

Pastoor vd Weide zal ingaan op het thema ‘Gastvrij’.  In’40 – ‘45 kwamen naast onderduikers ook veel evacuees, kinderen en volwassenen naar een gastvrij Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum en vonden hier onderdak.

De zusters van het Sint Theresiahuis – nu Teatskehûs – verzorgden vaak de eerste opvang en pastoor Wirtz coördineerde alles. “Elke húshâlding hie wol ien of mear iters oer de flier”.

Zo kwamen er in 1943 ruim 50 Utrechtse kinderen via de ‘Kinderverzorging’ naar Blauwhuis, ze werden ondergebracht bij ’boeren en burgers’. Het Blauwhuister 4 mei comité is momenteel via de Utrechtse Sint Martinusparochie op zoek naar persoonlijke verhalen van of over die kinderen. “Want de ferhalen moatte we altyd trochfertelle”.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.