Laatste jaar voor FNV Bouw afdeling Ny Bolsward Wûnseradiel

BOLSWARD – Na bijna honderd jaar komt er een einde aan de FNV Bouw afdeling Ny Bolsward Wûnseradiel.

 

Op de vrijdagavond gehouden jaarvergadering maakte het bestuur bekend dat per 31 december 2014 de afdeling wordt opgeheven.

Opgericht in 1918 als afdeling van de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond telde de afdeling op 1 januari van dit jaar 430 leden. Reden voor het opheffen van de afdeling is de nieuwe koers van het FNV. In de nieuwe toekomstige vorm van FNV lokaal kan het huidige afdelingsbestuur niet blijven bestaan. De leeftijd van de bestuursleden en het volgen van de noodzakelijke cursussen voor de nieuwe vorm van de FNV vormen een groot struikelblok. Ook pogingen om samenwerking te zoeken met andere bonden leverden geen resultaat op.

Bijzonder teleurgesteld is het afdelingsbestuur over de reacties vanuit het hoofdkantoor in Woerden. Afdelingsvoorzitter Frans van Buiten vertelt dat in het afgelopen jaar diverse keren vragen gesteld zijn aan Woerden, waarop weinig of geen antwoord werd gekregen. ,,FNV Lokaal kan opgezet worden, mits er leden zijn die deze nieuwe taak op zich willen nemen. Wie mee wil doen dient zich dan wel voor 23 juni aan te melden, anders is dit het laatste jaar van de afdeling FNV Bouw in de regio Bolsward.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *