Kwaliteit is leidend in de zorg, niet het budget.

18 mei 2016 is er een uitspraak gedaan door de rechter dat iedereen recht heeft op huishoudelijke hulp van de gemeente. Er komt geld over van het Rijk naar de gemeente en er blijkt dat er dit jaar geld is overgebleven.

Ondanks het positieve resultaat kunnen we lezen in de stukken van de gemeente dat er nog steeds bezuinigd moet worden. Want het overschot komt voor een groot deel uit eenmalige meevallers.
Woensdag 25 mei worden de jaarstukken van 2015 en de bestuursrapportage van 2016 besproken in de commissie BM.

Het CDA vindt dat er stevig ingezet kan worden op preventie. Dit is gunstig voor de gemeentebegroting (minder kosten voor dure zorg), maar vooral gunstig voor het welzijn van onze inwoners. Er zal maatwerk geleverd moeten worden. In een persoonlijk gesprek zal de medewerker van het gebiedsteam met de klant tot een passende ondersteuningsvraag komen. Dit kan betekenen dat niet iedereen hetzelfde krijgt, maar dat er wordt gekeken naar wat er werkelijk nodig is.

Niet iedereen heeft een sociaal netwerk. De regering heeft ervoor gekozen dat je zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen, de gemeente moet dit zo goed mogelijk faciliteren. De werkwijze van het gebiedsteam wordt nog steeds bijgesteld, klant contact staat voor ons hoog in het vaandel.

Door slimmer te organiseren kan de kwaliteit omhoog en wat het CDA betreft mag budget nooit leidend zijn voor zorgverlening. Daarmee staat het CDA borg voor een sociaal beleid.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.