Kunstbezit Súdwest-Fryslân: zo’n 300 topstukken

Zo’n 300 kunstwerken die de gemeente Súdwest-Fryslân in eigendom heeft, zijn aangemerkt als ‘topstuk’. Dit blijkt uit het rapport ‘Kunstbezit Súdwest-Fryslân’, dat donderdag is overhandigd aan wethouder Mirjam Bakker van cultuur.

Het rapport is gemaakt door gemeentelijke kunstcommissie, onder voorzitterschap van archeoloog Evert Kramer, oud-conservator van het Fries Museum. De commissie is zo’n anderhalf jaar bezig geweest om alle gemeentelijke kunstwerken in kaart te brengen. In die periode zijn zo’n 2650 stukken beoordeeld. Ook de collectie die nu nog in bezit is van Littenseradiel (120 stukken) is onder de loep genomen.

Vele tientallen topstukken zijn nu al in bruikleen van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, zoals de stadssleutels van Sneek. Daarbij passend is het schilderij ‘Gezicht op Oosterpoort’ van Ype Staak uit 1752 dat juist niet voor iedereen vrij te bezichtigen is. Het hangt aan een muur van het bestuurssecretariaat in het oude stadhuis van Sneek.

Naast de topstukken (A) kent het gemeentelijk kunstbezit nog drie categorieën: te behouden collectie (B), bruikbaar voor aankleding gebouwen (C) en afstoten (D). Afstoten betekent niet vernietigen, maar kijken hoe een kunstwerk kan wordn herplaatst, geschonken of eventueel verkocht. Nu is het aan de gemeente om een plan te maken hoe het gehele kunstbezit het beste tot zijn recht komt.

Zeker is dat er schilderijen en andere objecten gerestaureerd moeten worden. “De wijze waarop is de verantwoordelijkheid van mijn opvolger”, aldus Bakker. “Restauratie is een kostbare zaak. Het zou mooi zijn als we de collectie over tien jaar op orde hebben.” Wel is bepaald dat een deel van de collectie een plek krijgt in het Bestjoershûs in Sneek, het nieuwe onderkomen van de gemeenteraad.

Naast Evert Kramer bestond de commissie uit directeur Meindert Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, Peter en Redmer Bax, galeriehouders in Sneek, William Vermaning (werkzaam bij het Fries Museum), kunsthistorica Daniëlle Lokin (hoofd collecties a.i. bij het Stedelijk Museum in Amsterdam) en Ilan Boot (namens de gemeente).

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.