Kuieren langs bijzondere kunstwerken in Bolsward

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/ Fryslan 2018, hebben de drie Bolswarder stichtingen van weldadigheid het initiatief genomen tot het ontwerpen van een kunstroutefolder.

De folder, die verkrijgbaar zal zijn bij de hotels, een aantal logiesaccommodaties en het Gysbert Japicxhus, beschrijft een looproute langs een negental kunstobjecten in Bolsward. De route brengt de wandelaar langs diverse cultuur-historisch waardevolle locaties in de binnenstad van Bolsward.

De veelkleurige folder heeft als hoofdaccenten geel en zwart, de kleuren van het stadswapen. Ook voor kenners van de binnenstad bevat de folder leuke feitjes en wetenswaardigheden. De Bolswarder stichtingen hopen met de folder een aanvulling te geven op de reeds aanwezige infrastructuur voor recreatie en toerisme in Bolsward.