Kruiswaterbrug wordt aquaduct

De CDA fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft het college onlangs opgedragen om samen met Gedeputeerde Staten van Friesland een verkennend onderzoek te doen naar vervanging van de Kruiswaterbrug in de A-7 ter hoogte van Bolsward door een aquaduct.


De motie hiertoe werd door het Bolswarder CDA raadslid Jentje Steringa ingediend. Hij wist zich gesteund door de fracties van PvdA, VVD, GroenLinks en D66. De situatie ter plaatse is verouderd, voldoet niet meer aan de milieu-eisen en de brug is eigenlijk afgeschreven. Daarnaast zorgt de filevorming in de zomermaanden bovendien voor extra verkeershinder door de wachttijden voor de geopende brug ter wille van het watertoerisme. Genoemde partijen vragen het college voor 1 juli 2012 met een reactie te komen met betrekking tot een haalbaarheidsonderzoek.(via: Groot Sneek)


1 reactie

  1. folkert 55 schreef:

    liever gisteren weg dan morgen altijd lawaai van de brug alles klappert het is heerlijk dat de brug open is . en rijkswaterstaat heeft altijd hun woordje klaar .altijdbellen dan moet je die hebben .mand later moet je weer iemand anders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *