Kruiswaterbrug wordt aquaduct

De CDA fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft het college onlangs opgedragen om samen met Gedeputeerde Staten van Friesland een verkennend onderzoek te doen naar vervanging van de Kruiswaterbrug in de A-7 ter hoogte van Bolsward door een aquaduct.


De motie hiertoe werd door het Bolswarder CDA raadslid Jentje Steringa ingediend. Hij wist zich gesteund door de fracties van PvdA, VVD, GroenLinks en D66. De situatie ter plaatse is verouderd, voldoet niet meer aan de milieu-eisen en de brug is eigenlijk afgeschreven. Daarnaast zorgt de filevorming in de zomermaanden bovendien voor extra verkeershinder door de wachttijden voor de geopende brug ter wille van het watertoerisme. Genoemde partijen vragen het college voor 1 juli 2012 met een reactie te komen met betrekking tot een haalbaarheidsonderzoek.(via: Groot Sneek)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.