Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester drs. Hayo Apotheker heeft vrijdagmorgen aan vier Bolswarders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tijdens deze lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek werden in totaal 14 inwoners onderscheiden.


De inwoners van Bolsward die de decoratie kregen opgespeld zijn mevrouw W. Atsma-Blok uit Bolsward, De heer K. Zijlstra, de heer A. Loonstra en mevrouw T. Stapersma-Lijcklama à Nijeholt. Ze zijn alle vier benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie mw W Atsma

was 18 jaar hulpverlener t.b.v. het Sint Anthony Gasthuis in Bolsward;

10 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Bolsward;

25 jaar lid van de rommelmarktcommissie van de PKN in Bolsward;-

25 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

16 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Tellens en was secretaris en penningmeester Cliëntraad locatie It Menniste Skil in Bolsward;-

8 jaar bestuurslid van de Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkaar Door De Liefde’ (DEDDL) te Bolsward.

Aanvullende informatie de heer Zijlstra:

– 41 jaar vrijwilliger bij de Rommelmarkt Commissie in Bolsward;

– 5 jaar lid van de diaconie van de Hervormde Gemeente in Bolsward;

– 37 jaar vrijwilliger bij diverse activiteiten, leider, assistent scheidsrechter, lid bestuurscommissie, kantinemedewerker bij voetbalvereniging CVV Bolswardia in Bolsward;

– 26 jaar vrijwilliger bij de Kaatsvereniging in Bolsward; –

20 jaar vrijwilliger bij de Stichting De Friese Elfstedenrijwieltocht in Bolsward.

Aanvullende informatie over de heer Loonstra:

4 jaar vice-voorzitter Christelijke zangvereniging Marturion in Bovensmilde;

6 jaar bestuurslid basisschool ‘De Wingerd’ in Bovensmilde;

4 jaar kerkenraadslid en vrijwilliger in het PMT, kazerne Seedorf in Duitsland;-

2 jaar algemeen penningmeester van de Nederlandse Kerk in Duitsland;

5 jaar secretaris Diaconie van de (Gereformeerde) Gasthuiskerk in Bolsward;-

8 jaar vrijwilliger (chauffeur) afdeling Logistiek van Dorcas;

8 jaar penningmeester Federatie Muziek- en Zangverenigingen in de voormalige gemeente Wûnseradiel;-

7 jaar vrijwilliger bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

6 jaar penningmeester en tijdelijk voorzitter Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp in Bolsward;-

4 jaar scriba College van Kerkrentmeesters van de Gasthuiskerk in Bolsward;

4 jaar penningmeester en koorlid van Christelijke Zangvereniging ‘Hallelujah’ in Arum;-

3 jaar intaker bij de Voedselbank de Helpende Hand in Harlingen;

2 jaar penningmeester van de Raad van Kerken in Bolsward.

Aanvullende informatie over mevrouw Stapersma-Lijcklama à Nijeholt:

17 jaar dansend lid en 7 jaar lid van de kledingcommissie van de Boalserter Skotsploech;

31 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

22 jaar vrijwilligster bij verzorgingshuis It Menniste Skil in Bolsward;

14 jaar voorzitter/diaken bij de Hervormde gemeente in Bolsward;

9 jaar wijkhoofd en collectant van het Astmafonds in Bolsward.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.