Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester drs. Hayo Apotheker heeft vrijdagmorgen aan vier Bolswarders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tijdens deze lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek werden in totaal 14 inwoners onderscheiden.


De inwoners van Bolsward die de decoratie kregen opgespeld zijn mevrouw W. Atsma-Blok uit Bolsward, De heer K. Zijlstra, de heer A. Loonstra en mevrouw T. Stapersma-Lijcklama à Nijeholt. Ze zijn alle vier benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie mw W Atsma

was 18 jaar hulpverlener t.b.v. het Sint Anthony Gasthuis in Bolsward;

10 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Bolsward;

25 jaar lid van de rommelmarktcommissie van de PKN in Bolsward;-

25 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

16 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Tellens en was secretaris en penningmeester Cliëntraad locatie It Menniste Skil in Bolsward;-

8 jaar bestuurslid van de Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkaar Door De Liefde’ (DEDDL) te Bolsward.

Aanvullende informatie de heer Zijlstra:

– 41 jaar vrijwilliger bij de Rommelmarkt Commissie in Bolsward;

– 5 jaar lid van de diaconie van de Hervormde Gemeente in Bolsward;

– 37 jaar vrijwilliger bij diverse activiteiten, leider, assistent scheidsrechter, lid bestuurscommissie, kantinemedewerker bij voetbalvereniging CVV Bolswardia in Bolsward;

– 26 jaar vrijwilliger bij de Kaatsvereniging in Bolsward; –

20 jaar vrijwilliger bij de Stichting De Friese Elfstedenrijwieltocht in Bolsward.

Aanvullende informatie over de heer Loonstra:

4 jaar vice-voorzitter Christelijke zangvereniging Marturion in Bovensmilde;

6 jaar bestuurslid basisschool ‘De Wingerd’ in Bovensmilde;

4 jaar kerkenraadslid en vrijwilliger in het PMT, kazerne Seedorf in Duitsland;-

2 jaar algemeen penningmeester van de Nederlandse Kerk in Duitsland;

5 jaar secretaris Diaconie van de (Gereformeerde) Gasthuiskerk in Bolsward;-

8 jaar vrijwilliger (chauffeur) afdeling Logistiek van Dorcas;

8 jaar penningmeester Federatie Muziek- en Zangverenigingen in de voormalige gemeente Wûnseradiel;-

7 jaar vrijwilliger bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

6 jaar penningmeester en tijdelijk voorzitter Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp in Bolsward;-

4 jaar scriba College van Kerkrentmeesters van de Gasthuiskerk in Bolsward;

4 jaar penningmeester en koorlid van Christelijke Zangvereniging ‘Hallelujah’ in Arum;-

3 jaar intaker bij de Voedselbank de Helpende Hand in Harlingen;

2 jaar penningmeester van de Raad van Kerken in Bolsward.

Aanvullende informatie over mevrouw Stapersma-Lijcklama à Nijeholt:

17 jaar dansend lid en 7 jaar lid van de kledingcommissie van de Boalserter Skotsploech;

31 jaar vrijwilligster bij Zorggroep Plantein, locatie Bloemkamp in Bolsward;

22 jaar vrijwilligster bij verzorgingshuis It Menniste Skil in Bolsward;

14 jaar voorzitter/diaken bij de Hervormde gemeente in Bolsward;

9 jaar wijkhoofd en collectant van het Astmafonds in Bolsward.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *