Koninklijke onderscheidingen en predicaat Koninklijke stichting

Burgemeester drs. Hayo Apotheker heeft zojuist  tijdens de receptie van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward in de Aluhal (tent) op Plein 1455 in Bolsward vier Koninklijke onderscheidingen uit aan de afscheidnemende bestuursleden.

Het zijn Ane Piet van de Feer, Wijtze Fransen, Hans Katstra en Koop Toering. Alle vier zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Daarnaast kreeg het bestuur van de Stichting Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward het predicaat Koninklijk. Voorzitter Stephan Rekker ontving uit handen van Commissaris Jorritsma de bijbehorend penning en oorkonde.

De heer Ane Piet van der Feer uit Bolsward

De heer Van der Feer is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Van der Feer: 12 april 1945.

Aanvullende informatie over de heer Van der Feer:

was 10 jaar bestuurslid van Stichting Bolsward Promotion;

was 10  jaar organisator van de viswedstrijden tijdens de Heamieldagen te Bolsward;

was 10 jaar medeorganisator van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Bolsward;

17 jaar schipper t.b.v. de Stichting Rondvaartboot te Bolsward;

29 jaar bestuurslid van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward.

De heer Wijtze Jacobus Antonius Franzen uit Bolsward

De heer Franzen is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Franzen: 8 juni 1947.

Aanvullende informatie over de heer Franzen:

was 12 jaar lijnrechter bij het team ‘dames 1’ van de Volleybalclub Bolsward;

was 5 jaar vrijwilliger bij de Volleybalclub Sneek;

was vrijwilliger bij de brandweer en 12 jaar secretaris Kadergroep Brandweer Bolsward, tevens vaste fotograaf;

was 12 jaar secretaris/administrateur van de muziekschool Ritmyk, nu Súdwest-Fryslân;

is 32 jaar verzorger van de geluidsinstallatie bij diverse activiteiten in Bolsward;

is 32 jaar penningmeester Stichting ‘Omke Romke’ (draaiorgel) te Bolsward;

was 22 jaar secretaris/penningmeester van de Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting te Bolsward;

is 3 jaar penningmeester parochiebestuur Rooms Katholieke Kerk in Bolsward;

is 2 jaar medebeheerder van de Oudheidkamer in Bolsward;

40 jaar secretaris van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward.

De heer Ane Hans (Hans) Katstra uit Bolsward

De heer Katstra is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Katstra: 19 december 1957.

Aanvullende informatie over de heer Katstra:

was 10 jaar lijnrechter en regioscheidsrechter bij de Volleybalclub Bolsward;

18 jaar 2e secretaris van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward.

De heer Koop Toering uit Bolsward

De heer Toering is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Toering: 17 februari 1944.

Aanvullende informatie over de heer Toering:

was 22 jaar bestuurslid (penningmeester en secretaris) van de Kaatsvereniging Bolsward;

was mederedacteur van het boek ‘Van Schuttershof tot ’t Oordje’ – een boek over 125 jaar kaatssport in Bolsward;

36 jaar penningmeester van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.