Komst Lidl blijft voor buurtbewoners bezwaarlijk

De plannen rondom de komst van een Lidl aan de Snekerstraat in Bolsward, die de gemeente Súdwest-Fryslân maandagavond presenteerde in een volle Groene Weide, heeft nog lang niet alle zorgen en vragen weggenomen bij de buurtbewoners.

Zo ontstond bij een deel van de buurtbewoners verwarring over de procedure die de gemeente nu ingaat. Tijdens de presentatie werd aangegeven dat na afloop van deze avond men nog tot 9 augustus schriftelijk hun opmerkingen, zienswijze en vragen konden indienen. Die zou men meenemen, beantwoorden en gebruiken in het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Afhankelijk van de goedkeuring van de raad zal dan pas het plan gepubliceerd worden en zal dan ook de start voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften beginnen.

Maar volgens een aantal aanwezigen is met de bekendmaking van burgemeester en wethouders van vorige week, dat men men voornemens is om een vergunning te verlenen voor de bouw van de supermarkt, de wettelijke termijn van zes weken om een bezwaarschrift in te dienen al begonnen en klopt het voorstel wat de gemeente deze avond presenteerde niet. Hetgeen zou betekenen dat als men zou wachten tot de plannen gepubliceerd worden in het najaar,men te laat zou zijn omdat de procedure nu al loopt. Tijdens de discussie die er na afloop van de presentatie ontstond bleef het antwoord vooralsnog onduidelijkheid. Als die onduidelijk niet weggenomen wordt vreest de buurt dat er een lange procedure kan gaan volgen die weleens bij de Raad van State zou kunnen eindigen.

Geluidsoverlast

Ook bewoners van de Remise maken zich zorgen over de komst van de nieuwe supermarkt. Nu al liggen een aantal bewoners om 5 uur ’s morgens wakker als de eerste chauffeur zijn vrachtwagen achteruitrijdend naar binnen rijdt. Het piepende geluid wat de wagen dan maakt zorgt ervoor dat men vroeg ontwaakt. Daarnaast is ook het geluid hoorbaar van de rolcontainers bij het laden en lossen. Een nieuwe supermarkt betekent extra bevoorrading en dus meer vrachtwagenbewegingen. Ook de hangjeugd zou nu al voor overlast zorgen.

Daarnaast blijft de Badweg een doodlopende weg en dat betekent dus ook extra verkeersbewegingen op deze weg en het kruispunt van de Snekerstraat. De bewoners van de Remise zien het liefst dat het verkeer in de toekomst via het nieuw aan te leggen parkeerterrein wordt weggeleid, daar waar nu nog de bushalte is.

Parkeren

©Martinus Jansen

Ook de onduidelijkheid over de aan te leggen parkeerplaatsen blijft onduidelijk volgens de buurtbewoners Er wordt in de plannen gesproken dat er nu op het openbare gedeelte van de huidige parkeerterreinen 141 plaatsen zijn, na de oplevering van de supermarkt zouden dit er 143 zijn. Hierbij heeft de Lidl een eigen terrein met 120 parkeerplaatsen. Maar volgens de buurt zijn er zo’n 20 parkeerplaatsen getekend in de tekening die volgens hun nog lang niet zeker zijn. Zo zijn er 15 plekken op het sportveld die de plannen van Sporthart Bolsward dwarsbomen en staan er 7 parkeerplekken getekend op de plek waar nu nog het tankstation staat. Maar wanneer het tankstation verdwijnt is volgens de buurt ook nog niet bekent.

Wat wel duidelijk is, is dat de plannen van de Lidl ambitieus zijn. De supermarkt zal geheel nieuw gebouwd worden en dat betekent dat het oude tramgebouw ook gesloopt gaat worden maar in de nieuwbouw wel terugkomt en gebruikt gaat worden als magazijn.  De ingang komt aan de oostelijke zijde en vanaf het dak met een lift. Architect Romke Lemstra liet in een animatie  zien hoe de nieuwe Lidl eruit komt te zien en hoe zich dat vergelijkt met  de bestaande situatie. Hierbij werd duidelijk dat het dak van de nieuwe supermarkt gebruikt gaat worden als parkeerdek.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.