Koekactie Vogelwacht Bolsward

De vogelwacht Bolsward e.o houdt volgende week (week 3) haar jaarlijkse koekactie. 

Voor de Vogelwacht Bolsward e.o. is dit de belangrijkste bron van inkomsten. Van de opbrengst worden vele zaken en projecten gefinancierd zoals de jeugdfûgelwachtdei en jeugdmiddagen, het project ‘vogels aan huis’, het nestkastenproject in Bolsward, wintervoedering van  vogels rondom Bolsward en beschermingsplannen voor de zwarte stern.

Een deel van de opbrengst van de koekactie gaat naar ‘De Fûgelpits’,  ‘De Fûgelhelling’ en de commissie broedzorg. Ook de kosten van het maken van nieuwe nestkasten en het repareren van nestkastjes en nestbeschermers worden uit deze middelen bekostigd.