Koekactie vogelwacht Bolsward

BOLSWARD – Vogelwacht Bolsward e.o. houdt volgende week haar jaarlijkse koekactie.

Voor de vogelwacht is dit de belangrijkste bron van inkomsten. Van de opbrengst worden vele zaken en projecten gefinancierd, zoals de jeugdfûgelwachtdei en jeugdmiddagen, project ‘vogels aan huis’ (boeren-, gier- en huiszwaluw), nestkastenproject in Bolsward (ongeveer 100 stuks), wintervoedering van vogels rondom Bolsward en beschermingsplannen voor de zwarte stern.

Een deel van de opbrengst van de koekactie gaat naar ‘De Fûgelpits’, ‘De Fûgelhelling’, en de commissie broedzorg. Ook de kosten van het maken van nieuwe nestkasten en het repareren van nestkastjes, en nestbeschermers, welke in de nazorgperiode worden gebruikt, worden uit deze middelen bekostigd.

De Vogelwacht Bolsward e.o. zet zich in voor bescherming van de weidevogels in de nazorgperiode. Hierbij zijn ongeveer 80 wachters actief in 72 rayons bij ongeveer 110 veehouders en agrariërs. In de week van 9 tot en met 14 januari kunt u ze aan de deur verwachten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *