Klimaatverandering vraagt om nieuwe kijk op water en landgebruik

Wetterskip Fryslân investeert de komende zes jaar in het versterken van dijken, de aanleg van waterbergingsgebieden, het langer vasthouden van zoet water en de verbetering van de waterkwaliteit.

Ook richt het waterschap de blik verder vooruit. Om de effecten van de klimaatverandering op te kunnen vangen zijn maatregelen en ruimtelijke keuzes onvermijdelijk. Dat staat in het waterbeheerprogramma 2022-2027.

De klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. De zeespiegel stijgt en droogte en wateroverlast komen vaker voor. Dat heeft grote gevolgen, ook voor het waterbeheer. Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘De grenzen van de maakbaarheid van het watersysteem zijn in zicht. Om schade door weersextremen tegen te gaan, zullen we water meer de ruimte moeten geven. Dat vraagt om een nieuwe kijk op water én landgebruik’.

Blauwe omgevingsvisie

De uitdagingen zijn groot. Het waterbeheerprogramma laat zien waar het waterschap de komende zes jaar aan werkt. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een agenda voor de toekomst; de Blauwe Omgevingsvisie. Om Fryslân en het Groninger Westerkwartier op lange termijn leefbaar en bewoonbaar te houden zijn keuzes voor toekomstbestendig waterbeheer noodzakelijk. Daarover gaan het waterschap en de Provincie Fryslân dit jaar in gesprek met partners en stakeholders.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 is in samenwerking met de Provincie Fryslân opgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 dat het kader is voor het waterbeheerprogramma. In de voorbereidingen zijn ook diverse belangenvertegenwoordigers en instanties geconsulteerd.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.