Kleine Scholen blijven open met een ‘Coöperatie voor Basisscholen’.

Maandag 14 april 2014 is er in Dorpshuis Scharnegoutum een informatieavond over de voordelen van een Coöperatie van Basisscholen.

 Als de laatste school van het dorp dicht gaat is dat een klap voor de gemeenschap. Vaak wordt er op grond van economische motieven op hogerhand over besloten, óók als de school goed presteert. Het belang van de jonge kinderen en de dorpgemeenschap komt dan helaas op de tweede plaats.

Er is nu een prima oplossing, scholen kunnen zich aansluiten bij een Coöperatie van Scholen, die maar één doel heeft: met sluiting bedreigde Kleine Scholen, open houden.

De avond wordt georganiseerd om ouders, besturen, medewerkers en plaatselijke belangen vrijblijvend te informeren. De presentatie wordt verzorgd door Cees van Mourik van de landelijke initiatiefgroep Coöperatie Scholen en Durk Stoker, fractievoorzitter FNP Súdwest-Fryslân. Na de pauze is er discussie en gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is welkom, de informatie-avond begin om 20.00 uur in Dorpshuis Scharnegoutum.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *