Klaas Kingma-aanmoedingsprijs voor Emma Lok

Emma Lok is voor een jaar in het bezit gekomen van de Klaas Kingma-aanmoedingsprijs.

De Klaas Kingma-aanmoedingsprijs is destijds beschikbaar gesteld door wijlen Klaas Kingma. Klaas Kingma liet een legaat na aan kaatsvereniging Bolsward om jaarlijks een jeugdlid van de vereniging te eren die de kaatsvereniging op een positieve manier uitdraagt. Dit betekent dat de prijs niet altijd hoeft te gaan naar de beste kaatser van de vereniging.

De jury heeft na lang beraad besloten deze prijs aan Emma Lok toe te kennen. Emma is altijd aanwezig op de trainingen en doet altijd mee aan alle activiteiten van de vereniging. Ook is Emma zeer regelmatig present op wedstrijden van de Federatie.

Eigen foto.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *