Kinderen uit Bolsward weerbaarder door training

Buurtsport Bolsward gaat de komende weken aan de slag om basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8 weerbaarder te maken.

Dit doen zij onder andere met schooljudo, eerbaarheidstrainingen tijdens de gymles en een bezoek van de wijkagent.

Weerbaarheidsproject om steviger in de schoenen te staan
Weerbaarheid heeft te maken met stevig in je schoenen staan. Kinderen en jongeren komen soms in situaties waarin zij ook fysieke vaardigheden nodig hebben om staande te blijven. De basisscholen in Bolsward gaan daarom samen met de buurtsportcoach aan de slag met weerbaarheid.

Respect, beheersing, weerbaarheid en vertrouwen
Met echte judomatten en judopakken wordt de gymzaal voor de komende zes weken omgebouwd tot een dojo. En spreken de leerlingen in de klas de geheime Japanse taal van schooljudo. Daarnaast gaan de lessen over respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en discipline. De lessen worden gegeven in samenwerking met Sportschool Poelstra.

Rots & Water
Een gecertificeerde weerbaarheidstrainer geeft komend voorjaar weerbaarheidstraining tijdens de gymlessen. Dit doet hij volgens het programma Rots & Water. Met dit project werkt Buurtsport Bolsward samen met Politie Bolsward. Wijkagent Gerrit Schermer gaat met alle kinderen van de groepen 8 in gesprek.: Wat doe je als iemand uit jouw vriendengroep op straat iets doet wat niet hoort. Doe je dan mee? Loop je weg? Zeg je er iets van? Hoe weerbaar ben jij?

Sportieve en culturele activiteiten voor jongeren
Dit weerbaarheidsproject is een initiatief van Buurtsport Bolsward. Dit is een samenwerking van de vier basisscholen, BSO’s en de buurtsportcoach om een “boost” te geven aan sportieve en culturele activiteiten in Bolsward en om overlast van hangjeugd te voorkomen.

“It is hiel belangryk dat bern foar harsels opkomme kinne, sadat se mei in iepen blik en goed betrouwen in moaie takomst temjitte geane. Dêr kinne je op jonge leeftiid al mei úteinsette. De gemeente Súdwest-Fryslân helpt dêr graach oan mei”, aldus wethouder Durk Stoker.

Op de foto: Kinderen van De Bron bezig met judo

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.