Kinderdagverblijf De Bron en De Blinker

Stichting Kinderopvang Friesland gaat samen met basisscholen De Bron en De Blinker een kinderopvang starten.

De drie werkten al aan onderwijs, opvoeding en peuteropvang in de basisschool in Woonzorg centrum Huylckenstein met de groep De Stampertjes.  Ook was er buitenschoolse opvang. Maar vanaf 29 augustus worden ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Het KDV zal 5 dagen per week geopend zijn van 7.00 tot 18.00 uur. Dat betekent dat kinderen van 0-12 jaar opgevangen worden in 1 gebouw!

Voor meer informatie kunt u bij de peuteropvang of BSO informeren of kijken op de website www.kinderopvangfriesland.nl U kunt ook bellen met het hoofdkantoor van SKF: 0517 – 38 06 80.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *