Kickboksen voor hangjongeren

In Bolsward is al geruime tijd een probleem met hangjeugd. Inwoners ervaren overlast en er zijn regelmatig gevallen van vandalisme. Daarnaast is overmatig drank en drugs gebruik ook een probleem.

Aanpak

Om iets te doen aan de huidige gang van zaken heeft buurtsportcoach Rik de Vries in samenwerking met Albert Koers (jongerenwerker) en Selena Ypma (jeugdbeleid gemeente Súdwest-Fryslan) een plan van aanpak gemaakt genaamd “Gezond opgroeien in Bolsward”.

Verbinden en samenwerken is een belangrijk thema. De Vries:”We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met onder andere sportclubs, politie, scholen, gebiedsteam en natuurlijk het jongerencentrum in Bolsward”.

Een onderdeel van het plan is het weerbaarheidsproject. “Wij willen weerbaarheid in Bolsward breed aanbieden. Dit doen we door in te zetten op de huidige hangjeugd, maar ook door preventieve acties op het basisonderwijs”: Aldus De Vries. Op alle basisscholen krijgen de groepen 5 en 7 weerbaarheidstraining. De groepen 6 krijgen schooljudo. En groep acht krijgt gastlessen van de wijkagent over onder andere Weerbaarheid op straat. Ook op het Marnecollege krijgen leerlingen Weerbaarheidstraining.

Kickboksen in het Jongerencentrum

Ook buiten schooltijd besteedt men aandacht aan weerbaarheid. Buurtsportcoach Jelle de Jager geeft een cursus kickboksen aan de (hang)jongeren. De Vries:”Het Jongerencentrum in Bolsward is hiervoor een mooie plek. De vrijwilligers die hier actief zijn, zijn in mijn ogen onmisbaar bij het onderhouden van contact met de jongeren”. Alle jongeren kunnen zich inschrijven en worden hierin gestimuleerd door de vrijwilligers.

De lessen zijn nog op vrijdag 20 en 27 januari om 19:30 uur in het jongerencentrum aan de Burgemeester Praamsmalaan. Deelname aan de laatste twee lessen is nog mogelijk. Dat kan via de Facebookpagina van Jongerenwerk Bolsward.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.