Keur aan organisaties maken gebruik van het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân

Na een moeilijk eerste jaar met veel aanloopproblemen is het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân in 2017 tot wasdom gekomen. “Er is sprake van een substantiële toename van het aantal kernen dat gebruik maakt van de mogelijkheden van het Fonds. Vooral kleinere kernen zien het nut en voordeel van het Fonds en profiteren daarvan,” zegt Ben Smid, voorzitter van het ondernemersfonds.

“Daarmee wordt het ongelijk bewezen van de perceptie dat alleen de grotere kernen van het Fonds profiteren. Een kern als Dedgum met slechts 40 inwoners heeft de beschikbare fondsen gebruikt om samen met Parrega festiviteiten te organiseren in het kader van het eeuwfeest van Dorpsbelang. Daarmee wordt niet alleen de sa-menwerking tussen kernen vorm gegeven, maar tevens aangegeven dat het Fonds er niet alleen is voor hoog-dravende bestemmingen.”

“Het samenwerkingsmodel is ook benut door de kern Idsegahuizum/Skuzum. Toeristische promotie is daar voor een aantal ondernemers belangrijk, maar activiteiten worden gehinderd door de geringe omvang van het dorp. Daarom heeft men aangehaakt bij een initiatief in Makkum om een informatie magazine voor bezoekers uit te geven. Op die manier lift Skuzum mee op de wervingskracht van Makkum als toeristisch centrum.”

“Aan de andere kant heeft het Ondernemersfonds het mede mogelijk gemaakt dat op dit moment onderzocht wordt of een “Technolab” in de gemeente haalbaar is. Dit nauwe samenwerkingsverband van de gemeente, de ondernemers en de onderwijsinstellingen laat jongeren van 4 tot 18 jaar kennis maken met alle vormen van techniek en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen,” aldus Henk van der Zwaag, Voorzitter van de Vereni-ging Ondernemend Sneek.

Een ander groot project dat gerealiseerd gaat worden is de waterglijbaan in Heeg. “De waterglijbaan die in Heeg zal worden opgebouwd is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen instanties en co-financiering met en door het ondernemersfonds”, zegt Tjeerd Schrale, voorzitter van de Ondernemersvereniging in Heeg.

Door de ondersteuning van het Ondernemersfonds is voorts de organisatie van een groot aantal bestaande activiteiten vergemakkelijkt of uitgebreid. In Bolsward geldt dat bijvoorbeeld voor Bolsstjurrich, Bolletongersdei, het Dansfestval, Tsjillen en Heamiel en de aankleding van de stad op vele plaatsen. In Makkum heeft het Fonds steun verleend aan onder meer de braderieën, de Visserijdagen, terwijl een bijzonder succesvol nieuw evene-ment als het kunst- en cultuurfestival Makkum Art niet mogelijk zou zijn geweest zonder de startbijdrage van het Ondernemingsfonds.
In Sneek kunnen worden genoemd de evenementen At the Watergate, Friesland on Stage [beroepenfeest voor vmbo-leerlingen], Mooi Sneek, de Culinaire Elfstedentocht, Swinging Sneek, het Shantyfestival en Lekker Sneek. En in Oppenhuizen/ Uitwellingerga zijn fondsen onder meer gebruikt voor het maken en plaatsen van informa-tieborden, een communicatieplan en netwerkbijeenkomsten.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Related posts

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.