Kernenfonds Súdwest-Fryslan in trek

Van geluidswerend isolatieglas voor de Broerekerk in Bolsward tot doeltjes op een trapveld in Schraard. En van herbestemming van de kerk naar ‘huiskamer voor het dorp’ in Dedgum tot het opknappen van een toiletunit in Uitwellingerga.

© Jelle B.

Het is maar een kleine greep uit de tientallen projecten die vorig jaar in Súdwest-Fryslân zijn gerealiseerd met geld uit het gemeentelijk Kernenfonds. In totaal ging het om ruim 380.000 euro, bijna even veel als was begroot.

“Dat de pot nagenoeg leeg is geeft aan dat dit fonds populair en laagdrempelig is”, zegt wethouder Maarten Offinga, die relatief veel aanvragen zag voor dorpstuinen, bloembakken, bijenstallen en wandelpaden. “En er is volop voorgesorteerd op Culturele Hoofdstad 2018.”

Offinga is blij met het fonds. “Het geld is belangrijk voor onze contacten met de dorpen en de wijken in onze steden”, zegt hij. “Bij de gemeentelijke herindeling van 2011, toen vijf gemeenten fuseerden tot Súdwest-Fryslân, maakten inwoners zich zorgen. Zou de afstand met de gemeente niet te groot worden? Ons kernenbeleid en de populariteit van het kernenfonds laten echter zien dat de onderlinge contacten goed zijn.”

De grote kracht van ons kernenbeleid is dat elk dorp of wijk een vast aanspreekpunt heeft bij de gemeente, legt Offinga uit. “Deze contactpersonen kennen het dorp en weten wat er speelt. En ze zijn altijd bereikbaar, ook in de weekeinden.”

De dorpen en wijken trokken niet alleen profijt van het kernenfonds. Ook uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns werd in 2017 voor zo’n 160.000 euro toegekend aan projecten in Súdwest-Fryslân.

Voor dit jaar is voor het Kernenfonds 420.000 euro begroot. Daarvan is nu, halverwege de zomervakantie, grofweg de helft toegezegd. “De andere helft vindt de komende maanden ongetwijfeld ook zijn weg”, zegt Offinga. “We zijn dit jaar, door de herindeling van Littenseradiel, immers gegroeid naar 89 kernen. Daarnaast willen we het kernenbeleid versterken, door het ook te zoeken in sociale projecten. Zoals de kledingbus, die nu al op gezette tijden door een deel van de gemeente rijdt.”

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.