Kans op plekje in line-up Aaipop steeds groter

NIJLAND – Na jaren afwezigheid vindt op 21 januari 2023 Lytske Aaipop weer plaats. Deze talentenstrijd biedt artiesten een podium om ervaring op te doen. Extra spannen is deze avond omdat de winnaar een plek verdient in de line up van het Aaipop festival en in een rijtje komt met gevestigde namen uit de Friese muziekwereld.

Tot nu toe verloopt de opgave van deelnemers nog rustig, dit maakt dat de kans om te winnen van deze talentenstrijd steeds groter wordt. Opgave voor artiesten is mogelijk tot 01 december 2022. Dit kan via ">.

Zowel het optreden op Lytske Aaipop als op het Aaipop festival moet volledig in het Fries zijn of aan het Fries verwante streektalen zoals het Stadfries en het Bildts. Meedoen is gratis en de winnaar wordt gekozen door een jury.