Kades Dijlakker aan wal klaar gemaakt

Waarschijnlijk deze week nog zullen de betonnen kade-elementen voor de Driepostenbrug en de  Kleine Dijlakker worden opgehangen.

Momenteel zijn metselaars bezig op de Franekerstraat met het voorbereidende werk. Dat houdt in dat  op het betonelement zes stenen lagen worden gemetseld. Daarmee is het werk aan land klaar en kunnen de panelen aan de staalconstructie worden opgehangen. Daarna kunnen de metselaars vanaf een ponton de muur verder opmetselen.

Er is gekozen voor deze manier omdat anders de gracht drooggelegd had moeten worden om op die manier de kade op te metselen. Als de kademuur is opgemetseld zal de brug geplaatst worden.

(meer foto’s)