Kabinet moet in actie voor muizenproblemen Fryslân

Het CDA Fryslân is verbolgen dat staatssecretaris Dijksma (PvdA) Friese boeren niet helpt, met de schade van muizen aan grasland. Door een een goed jaar voor de muizenstand, veroorzaken de knaagdieren scheuren en gaten in weilanden.

Boeren in, met name, het Zuidwesten van de provincie hebben geruïneerde weilanden. CDA-Statenlid Fernande Teernstra uit Bolsward wil dat gedeputeerde Kramer (Landbouw) Dijksma ontbiedt te helpen.

Miljoenen euro’s
De muizenschade op grasland in met name Zuidwest-Friesland loopt in de miljoenen euro’s. De woelmuis is volgens kenners de oorzaak van de plaag, die ongeveer honderd melkveehouders treft. Eerder keerde het Faunafonds 2,5 miljoen euro uit, ter compensatie. Teenstra: “Omdat het Faunafonds al een aantal jaar niet uitkeerde, vind ik dit voor dit jaar een optie.”

Inzaaien
De boeren kunnen de schade ook beperken door het land deze herfst opnieuw in te zaaien, zo voorkomen de agrariërs opbrengstderving van tenminste twee snedes in het voorjaar 2015. Maar het land opnieuw ploegen en zaaien mag niet van Dijksma, de staatssecretaris beroept haar op regels. Fernande Teernstra: “We hebben woensdag in de Statenvergadering met een motie gedeputeerde Kramer in het werk gezet om bij de staatsecretaris deze regels ter discussie te stellen.”

Geen vorst
Volgens het CDA moeten boeren na deze moeilijke muizenzomer de kans krijgen om een gezonde en verantwoorde manier te kunnen ‘boeren’. Individuele bedrijven kunnen de schade herstellen door voor ongeveer 1.000 euro per hectare herinzaai te doen. Teernstra: “De staatssecretaris moet niet blijven hangen in verordeningen. Zo verliest ze de alledaagse realiteit uit het oog.”

Zolang er geen vorst is, voorkomen de melkveehouders met een nieuwe inzaai daarmee een veel ernstigere schade van opbrengstderving van tenminste de eerste twee snedes in het voorjaar 2015.

Zeedijken
Ook de Waddenzeedijk en die van de IJsselmeerkust hebben last van vraat van de woelmuis. Op dit moment zet het Wetterskip in op herstel. Fernande Teernstra: “Maar we houden wel in de gaten wanneer bestrijding van de woelmuis een probleem wordt door externe regelgeving. Het gaat immers om de waterveiligheid van veel Friezen.”

Foto Wikipedia

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.