Jubileumfeest en -magazine Blauwhuister Sint Vituskerk

BLAUWHUIS – Zaterdag 15 oktober viert de Blauwhuister parochie dat de monumentale Sint-Vituskerk 150 jaar geleden officieel is ingewijd door aartsbisschop mgr. A. Schaepman.

Het jubileumfeest begint ’s avonds 19.00 uur met een plechtige viering in de Sint-Vituskerk met voorgangers pastoor Peter van der Weide, pastor Lucas Foekema en diaken Pier Tolsma. Zang en muziek wordt verzorgd door het St. Cecileakoor en Fanfare Blauwhuis.

Tijdens de viering worden de, geheel in oorspronkelijke staat teruggebrachte,  Maria- en Jozefaltaren ingezegend. Na de viering is er een feestelijk receptie in de grote zaal van café De Freonskip. Hier houdt theoloog en communicatiewetenschapper Sipke Draisma een inleiding ‘de Sint-Vituskerk als loket’.

Aansluitend wordt het eerste exemplaar van het Jubileum Magazine ‘De Sint Vitus, fan en foar ús allegear’ over verleden, heden en toekomst van de Sint-Vituskerk en – parochie uitgereikt. Alle aanwezigen ontvangen een magazine.

En dan is er ruim tijd voor een gezellige nazit met de borrel en hapjes.

Foto (C): Erfgoed Súdwest-Fryslân