Je wordt toch geen ambtenaar?

Súdwest-Fryslân start met de werving van 13 jongeren. 8 jongeren voor een traineeprogramma en 5 jonge vaktalenten voor het ruimtelijk domein. Beide groepen op het niveau van HBO/WO.

De gemeente wil graag meer jongeren de organisatie laten instromen. Deze groep jongeren start in september.

Wethouder Stoker: Yn it programma ‘Oan ’t Wurk’ hawwe wy as wichtichste ambysje dat wy mear jongeren nei harren oplieding direkt (yn ’e eigen omjouwing) oan it wurk helpe wolle. Dat wolle wy ek yn ús eigen organisaasje sjen litte. It generaasjepakt en it trainee- en faktalinteprogramma drage dêr yntern oan by. De beide programma’s soargje foar in goede kennisoerdracht tusken âld en jong. It helpt de organisaasje boppedat om him te ûntwikkelingen, trochdat jonge ambisjeuze trainees en faktalinten oars nei dingen sjogge en mei frisse, nije ideeën komme. Troch it generaasjepakt ûntstiet ek foar in part romte foar de trainees en faktalinten. Boppedat soarget dat alles foar in lykwichtige leeftiidsopbou yn ’e organisaasje.”

De 8 trainees zijn inzetbaar door de gehele organisatie op verschillende uitdagende opdrachten en klussen. Vaak in de rol van projectleider, -assistent of projectadviseur. Dit moeten mensen zijn die snel inzicht hebben in de materie en de problematiek van een opdracht. En het lef hebben om buiten de gebaande paden te gaan. Omgevingsbewust, resultaatgericht en ondernemerschap zijn voorbeelden van kernkwaliteiten die wij vragen. De trainees volgen een intern opleidingsprogramma voor de duur van twee jaar en worden begeleid door een ervaren mentor.

De vakspecialisten zijn daarentegen wel specifiek opgeleid. Voor deze vacatures in de vakrichtingen: weg- en waterbouwkunde, milieukunde, bouwkunde (/Installatietechniek),  en bedrijfseconomie. Ook zij volgen gedurende twee jaar een intern opleidingsprogramma (deels samen met de trainees) en worden ook begeleid door een mentor, een ervaren vakspecialist. Deze groep houdt zich vooral bezig met het verbeteren van de openbare ruimte. Denk daarbij aan het realiseren van nieuwe werken, het op orde houden van een mooie leefomgeving en de dienstverlening daarin.

Wethouder Stoker: “Wy fine it wichtich dat dy twa groepen mei-inoar in moai netwurk opbouwe. Wy hawwe ek al in groep jonge amtners dy’t in netwurk opboud hat. Der wurkje no mar 20 jongeren ûnder de 30 jier yn ús gemeente. Ik soe it moai fine as de besteande groep jongeren mei de trainees in grutter netwurk opbout en ek ûnderfining opdocht yn oare organisaasjes. Yn it traineeprogramma wurkje wy gear mei de Provinsje. It winnen fan minsken foar de traineepool fan ’e provinsje spilet op itselde stuit. Sa is it mooglik dat je opdrachten krije by de provinsje óf by ús gemeente in opdracht dogge mei in kollegatrainee fan ’e provinsje.”

 

Meer informatie over de vacatures is te vinden opwww.sudwestfryslan.nl/vacatures

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.