Jan Rodenhuis wordt coördinator Platform Bolsward

Jan Rodenhuis momenteel werkzaam bij Partoer wordt per 1 september van dit jaar coördinator van het Platform Bolsward. Dit is het onafhankelijke aanspreekpunt voor bewoners en instanties in de stad.

Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten.

Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen. Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen.

Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het platform, dat vervolgens betrokken partijen aan tafel gaat uitnodigen. Daarbij gaat het om thema´s als infrastructuur, wonen & zorg, cultuur, onderwijs, economie, marketing, toerisme, sport & recreatie en duurzaamheid.

Jan Rodenhuis wordt als onafhankelijk coördinator het algemeen aanspreekpunt voor de verschillende partijen. Sinds 2011 werkt Rodenhuis bij Partoer als consultant met als specialiteit krimp en leefbaarheid.

Het verbinden van verschillende belangen is zijn sterke punt. Zo bemiddelde hij in Dongeradeel tussen de gemeente en de dorpsbewoners van de vier beschermde dorpsgezichten. Tijdens dit project werd hij ook wel ‘Jan de olieman’ genoemd. Hij heeft knelpunten opgelost en zaken verduidelijkt naar beide partijen toe.

Bron: www.Partoer.nl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *