Inwoners van Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren verduurzamen woning meer dan anderen

Veel meer dan gemiddeld hebben inwoners van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân gebruik gemaakt van de Rijkssubsidie op energiebesparende maatregelen voor hun woning.

Dit blijkt uit de klimaatmonitor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Súdwest-Fryslân hebben 127 mensen de subsidie om hun huis te verduurzamen aangevraagd in het eerste kwartaal van 2017, in De Fryske Marren zijn dit er 65.

Behoefte aan duurzaam wonen
In vergelijking met andere gemeenten gaat het in verhoudingom veel meer inwoners die de subsidie hebben aangevraagd. Wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân: “Onze gemeenten investeren bewust in communicatie over duurzaam wonen. Gezien de grote opkomst bij informatieavonden die we organiseren, blijkt dat hier ook behoefte aan is. Dit zien we direct terug in het aantal maatregelen dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dus ook in de resultaten van de klimaatmonitor. Duurzaamheid leeft in onze gemeenten.”

Belang energiezuinige maatregelen
In 2016 hebben ongeveer 600 woningeigenaren in Súdwest-Fryslân voor circa €1,75 miljoen aan maatregelen uitgevoerd. In De Fryske Marren is de omzet rond de €600.000 (ongeveer 200 woningeigenaren). En dat is alleen nog maar de omzet die wordt gegenereerd via ondernemers die aan de twee projecten zijn verbonden. De omzet is de laatste jaren sterk gestegen, maar begint nu te stabiliseren. Beide gemeenten gaan daarom op dit onderwerp intensiever samenwerken. “Hieltydmearminskensjocheit belang fan enerzjybesparrings. It soemoaiweze as dat der allinnich mar mearwurde.We moatteusrealisearje dat fossyleenerzjy op termyn echt op rakket. Ik wol graachoanjaan dat itsunichermeitsje fan de eigen wenningmooglikis foareltsenien.En de ynfestearringsbeteljesichsels op termynmear as werom”, aldus wethouder Durk Durksz van gemeente De Fryske Marren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de klimaatmonitor op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Gemeentelijke websites over duurzaam wonen:

De Fryske Marren: www.tukwenjen.nl.

Súdwest-Fryslân: www.energiesprongswf.nl.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *