Inwoners Súdwest-Fryslân hebben voldoende ideeën om te bezuinigen

Ruim 150 inwoners van Súdwest-Fryslân hebben voor 6 miljoen euro aan ideeën bij de gemeente aangeleverd waarop structureel bezuinigd kan worden.

Het afgelopen half jaar hebben zij deze ideeën binnen zes thema’s opgehaald. Structureel moet er 4,5 miljoen euro bezuinigd worden op de uitgaven van de gemeente.

In het coalitieakkoord, dat na de verkiezingen van maart 2014 gesloten is tussen CDA, PvdA, D66 en FNP, is vastgelegd dat ontwikkelen en bezuinigen samen met de inwoners van Súdwest-Fryslân moet plaatsvinden. In november 2015 zijn de gesprekken over mogelijkheden om te bezuinigen gestart met ongeveer twintig willekeurig geselecteerde inwoners van Súdwest-Fryslân. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het proces om tot het uiteindelijke financiële doel te komen: structureel 4,5 miljoen euro bezuinigen. Alle onderwerpen waren bespreekbaar. De inwoners hebben besproken op welke wijze de begroting in voor hen logische thema’s verdeeld kon worden. Dit heeft geleid tot zes thema’s:

Zorg, welzijn, werk en inkomen

Wonen, werken, leefbaarheid en milieu

Recreatie & toerisme, watersport en cultuur

Onderwijs

Beheer leefomgeving en sport

Lokale democratie en veiligheid

Op 20 januari 2016 vond de kick-off plaats. In ROC Friese Poort in Sneek waren ongeveer 150 betrokken inwoners aanwezig, samen met raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Na een welkom door wethouder Mirjam Bakker en een lezing van Pieter Winsemius hebben de inwoners met elkaar kennisgemaakt.

Vervolgens zijn de 150 inwoners in meerdere bijeenkomsten onder begeleiding van medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan om binnen de zes thema’s voorstellen te doen over de besparingen. Deze voorstellen zijn vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

De afgelopen weken heeft het college de ideeën beoordeeld op haalbaarheid. Zij hebben besloten dat er binnen de 6 miljoen euro aan ideeën een groot deel ook werkelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat de gesprekken met de inwoners voldoende hebben opgeleverd. Een bedrag van 1,3 miljoen euro aan besparingen kan meteen worden geconcretiseerd door ze op te nemen

in de perspectiefnota die nog voor de zomer behandeld wordt door de gemeenteraad. In de perspectiefnota staat ook hoe het restantbedrag aan bezuinigingen wordt gehaald. De gesprekken met de inwoners hebben daarvoor ook voldoende ideeën opgeleverd die samen met hen uitgewerkt kunnen worden. De gemeente gaat zelf aan de slag met 1,2 miljoen euro aan ideeën die over de bedrijfsvoering gaan. Het deel dat het college in de voorgestelde vorm niet uitvoerbaar vindt, heeft een waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro.

“Onze inwoners denken graag breed mee over hun eigen leefomgeving. Dit levert voor ons als gemeente een bron van geweldige ideeën en inzichten op. Deze zullen we blijven aanboren en gebruiken”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

Op 15 juni praten het college en de gemeenteraad met de inwoners die de ideeën hebben aangeleverd in een openbare bijeenkomst. Alle besparingsvoorstellen zijn te vinden op de website van de gemeente: sudwestfryslan.raadsinformatie.nl. Klik vervolgens op 15 juni.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.