Inwoners Súdwest-Fryslân en Littenseradiel weer tevreden over Wmo-ondersteuning

Inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel zijn tevreden over de Wmo-ondersteuning die ze krijgen. Dit blijkt uit de resultaten van het Wmo-tevredenheids­onderzoek 2014.

Aan dit onderzoek hebben ongeveer 350 Wmo-cliënten (35% van de doelgroep die is aangeschreven) in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest Fryslân meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau BMC en maakt deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek Wmo, waarbij resultaten van gemeenten met elkaar worden vergeleken.

Beoordelingen
Inwoners zijn tevreden over het contact dat zij hebben met de gemeente voor een aanvraag. Ze geven gemiddeld een 7,2 voor dat contact. Inwoners zijn hierbij het meest tevreden over de tijd die voor dit gesprek wordt genomen, 93% is hier (zeer) tevreden over. Het minst tevreden zijn inwoners over de informatie over de afhandeling van het gesprek, maar ook hierover is nog 88% van de respondenten (zeer) tevreden.

Inwoners geven gemiddeld een 7,0 voor de aanvraagprocedure. Ze zijn erg tevreden over de wachttijd tussen de aanvraag en het verkrijgen van hulp. Gemiddeld 91% van de respondenten is hier tevreden over. Niet iedereen is zo tevreden, 16% van de respondenten geeft een 5 of lager voor de aanvraagprocedure. Een aanvraag kan volledig of gedeeltelijk zijn toegekend of afgewezen.

De hulp bij het huishouden scoort een 7,8 gemiddeld. Het meest tevreden zijn inwoners over de inzet van de medewerkers. 98% is hier (zeer) tevreden over. Inwoners zijn het minst tevreden over de wisselingen van de medewerkers, maar ook hierover is altijd nog 91% van de respondenten (zeer) tevreden.

Het gemiddelde cijfer voor het collectief vervoer is een 7,6. Inwoners zijn het meest positief over de behulpzaamheid van de chauffeur, 98% is hierover (zeer) tevreden. Het minst tevreden zijn ze over hoe ver ze met het collectief vervoer kunnen reizen. Toch is hierover nog 80% wel (zeer) tevreden. Uit de resultaten blijkt ook dat hoe jonger de cliënt is, hoe minder tevreden deze is over het collectief vervoer.
Het cijfer voor de totale tevredenheid over de Wmo-voorzieningen (rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing en collectief vervoer) is een 7,4. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Op de vraag in hoeverre de ondersteuning en de voorzieningen uit de Wmo bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen, geeft 97 % van de respondenten een positief antwoord. Ook als het gaat om de bijdrage die de ondersteuning of het hulpmiddel kan leveren aan het meedoen aan de maatschappij, geeft 91% van de respondenten aan dat het ‘veel’ of ‘redelijk’ bijdraagt.

Conclusie

De eindconclusie van het onderzoek is dat de Wmo-ondersteuning aan de verwachtingen van de inwoners voldoet. Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de meeste resultaten gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden of hoger. De twee gemeenten zijn zeer blij met de resultaten van het onderzoek.

 Meer informatie

Het volledige rapport is te vinden op de gemeentelijke websites van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.