Inwoners Súdwest-Fryslân en Littenseradiel tevreden over gebiedsteams

Inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die ze van de gebiedsteams krijgen.

Dit blijkt uit een evaluatie van de werkwijze van de gebiedsteams. Rond de 80% vindt dat de hulp snel is gestart. Van de cliënten is 73% tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. Bijna 80% voelt zich beter door de hulp. Inwoners geven de ondersteuning die ze krijgen het rapportcijfer 7,5.Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners met al hun vragen over zorg, inkomen en jeugd terecht bij een gebiedsteam bij hen in de buurt.

“De eerste resultaten zijn positief”, aldus Marja Reijndorp, wethouder in Littenseradiel. “We zijn goed op weg met de gebiedsteams en de ondersteuning aan onze inwoners. Inwoners waarderen de keukentafelgesprekken positief, ze voelen zich serieus genomen en geholpen. Bovendien waarderen ze de deskundigheid van de professionals in het gebiedsteam. Ook de maatschappelijke partners geven aan dat de samenwerking met het gebiedsteam goed is. Gebiedsteams moeten dicht bij de inwoners staan, ze moeten met kennis van zaken mensen bijstaan en samen met hen tot een oplossing komen. Het is mooi om te zien dat we dat goed doen in onze gemeenten.”

In het rapport staan een aantal aanbevelingen. Deze variëren van ICT-systemen die nog niet naar tevredenheid functioneren, tijdsdruk die medewerkers van de gebiedsteams ervaren, onafhankelijke cliëntondersteuning, samenwerking met het zogeheten voorliggend veld en het beter gebruik maken van wat inwoners zelf en met hun omgeving zelf kunnen doen. Het voorliggend veld zijn bijvoorbeeld verenigingen, kerken, vrijwilligersinitiatieven, scholen, consultatiebureaus en woningbouwverenigingen. Uit de aanbevelingen hebben we verbeterpunten gehaald.

Ook wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân herkent zich in deze analyse en de verbeterpunten. “Dit onafhankelijke onderzoek is voor een deel een bevestiging van wat we zelf ook hadden geconstateerd. Met een aantal verbeterpunten zijn we eerder dit jaar dus al aan de slag gegaan. Zo loopt er sinds 1 juni een proef met onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat inwoners de ondersteuning niet altijd als onafhankelijk genoeg ervaren. Samen met het Wmo-platform hebben we daarom een voorstel gemaakt voor een pilot van een jaar met onafhankelijke cliëntondersteuning, uitgevoerd door Stichting Mienskipssoarch.”

Akkerman vervolgt: “Ook is er een jaarlijks scholingsplan om de expertise van de professionals die in de gebiedsteams werken op peil te houden. Zo kunnen zij inwoners nog beter ondersteunen en de juiste balans vinden tussen wat een inwoners zelf kan en waar andere ondersteuning nodig is.” Daarnaast draait er een pilot in de gebiedsteams Bolsward en Littenseradiel om de verbinding tussen de medewerkers van het gebiedsteam en het voorliggend veld te verbeteren.

Klik hier voor de video over gebiedsteams

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.