Inwoners hebben goede ideeën over toekomst van zorg, ondersteuning en vrijwilligers

Inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel hebben hele goede ideeën over de toekomst van ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg, de rol van dorpsbelangen en wijkverenigingen.

 

Eind februari en begin maart praatten zo’n 200 inwoners met de gemeenten hierover. In 2015 verandert er veel voor inwoners, gemeenten en zorgaanbieders. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning en zorg bij opvoeden en opgroeien van kinderen, de ondersteuning en verzorging van inwoners met een beperking die thuis wonen, om dagbesteding en beschut werk voor inwoners met een beperking.

En ook om jeugdzorg, uitkeringen, werk en taxivervoer. “We willen er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen, zinvol werk kunnen doen en niet vereenzamen. We moeten de zorg voor onze inwoners slimmer organiseren. We doen ook een groter beroep op onze inwoners. We kijken eerst naar wat mensen zelf kunnen of met de mensen om hen heen kunnen organiseren. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die nu en in de toekomst echt zorg nodig heeft, die gewoon krijgt.”, vertelt Sjoerd Tolsma, wethouder van Súdwest-Fryslân.

Gebiedsteams leveren ondersteuning dichtbij huis Tolsma vervolgt: “We gaan werken in gebiedsteams. Inwoners kunnen straks in hun eigen buurt bij zo’n team terecht met vragen over wonen, werken, inkomen, opvoeden en gezondheid.” Er komt gemiddeld één team per 10.000-15.000 inwoners. ‘Meiïnoar kinne wy it’
Tolsma is blij met de goede, inhoudelijke discussies en opvallende initiatieven die naar boven kwamen. “Ik ben er van overtuigd dat we de veranderingen die op ons afkomen samen aankunnen. Zeker hier in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. De kracht van onze samenleving is groot. We weten elkaar hier steeds beter te vinden en organiseren al veel voor elkaar. Meiïnoar kinne wy it.”

Ideeën van inwoners

De bijeenkomsten die op verschillende locaties in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel zijn gehouden leverden goede suggesties, inzichten en ideeën op. Zo kwam vaak naar voren dat inwoners die hulp nodig hebben gekoppeld moeten worden aan inwoners die wel eens wat voor een ander willen doen. Het koppelen van vraag en aanbod. Dit zou volgens de deelnemers door een vrijwilligerscoördinator in het gebiedsteam gedaan kunnen worden. Deze zou gebruik moeten maken van een goed programma of app om zaken inzichtelijk te maken.

Blijven investeren in persoonlijk contact was ook een veel gehoorde opmerking. Je kunt dat prima ondersteunen met digitale middelen. Maar die middelen moeten het persoonlijke contact niet vervangen. Veel vertegenwoordigers van wijkplatforms en dorpsbelangen waren aanwezig op de bijeenkomsten. Zij zien voor zichzelf een belangrijke rol en zoeken nog naar manieren om dat het beste te kunnen doen. Ze willen graag samenwerken met de gebiedsteams waar inwoners vanaf 1 januari terecht kunnen. Ook benadrukten zij de belangrijke rol van kerken in een groot aantal gemeenschappen. Veel mensen deelden hun zorg voor de toenemende belasting van vrijwilligers. Ze benoemden het belang van goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligerswerk moet geen verplichting worden, zei een aantal van hen. Ook werd duidelijk dat mensen al meer voor elkaar doen dan ze zelf soms denken. Het is voor een velen een vanzelfsprekendheid.

Over de algemene voorzieningen in de gemeente en de eigen omgeving waren de meeste aanwezigen tevreden. Wel kwam een aantal mensen met de suggestie om een ‘boodschappenbus’ te laten rijden. Zo kunnen mensen die niet zelf bij een supermarkt kunnen komen toch wekelijks hun boodschappen doen bij een supermarkt in een andere plaats.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.