Inwoners brengen kleur in Súdwest-Fryslân

‘Meer kleur in de kernen’ is een nieuwe actie van gemeente Súdwest-Fryslân. Alle stads-, dorps- en wijkbelangen krijgen dit jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 1.500 voor de aanschaf van bloembakken en planten. Inwoners en ondernemers moeten zelf zorgen voor het onderhoud van de bloembakken in hun stad, dorp of wijk.

Er staan nu 120 bloembakken verspreid in de gemeente. Voor een aantal van deze bloembakken zorgt de gemeente nu nog voor de bloemen en het onderhoud. Voor andere bloembakken zorgen de inwoners en ondernemers zelf voor de bloemen en het onderhoud. Met deze actie gelden voor alle steden, dorpen en wijken dezelfde regels.

Wethouder Durk Stoker: “It soe moai  wêze as de steds-, doarps- en wykbelangen of ferienings gebrûk meitsje fan de mooglikheid dizze blombakken oer te nimmen, of om nije blombakken te keapjen. Ynwenners kinne der sa sels foar soargje dat harren stêd, doarp of wyk der fleuriger hinne leit.”

De gemeente gaat binnenkort in gesprek met de stads-, dorps- en wijkbelangen waar bloembakken zijn. De steden, dorpen en wijken kunnen deze gratis overnemen. Ook kunnen er nieuwe bloembakken bijgeplaatst worden. Neemt het dorp of de wijk de bloembakken niet over, dan haalt de gemeente deze in 2016 weg.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.