“Internationaliseren@home” op het Marnecollege

In het kader van internationaliseren in de eigen regio, organiseerde het Marne College op 6 oktober een conferentie met als titel: “Internationaliseren@home”

De internationaliseringsvisie van het Marne College gaat uit van de kernwaarden: grenzen verleggen, ondernemen en ontmoeten. Daarom nodigde het Marne college naast haar docenten ook vertegenwoordigers uit van het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, onderwijs en lokale en regionale overheden uit.

Deze vertegenwoordigers vervulden een actieve rol tijdens de conferentie als o.a. keynote spreker en workshopgevers. Tijdens de workshops werd vanuit de eigen internationaliseringsinvalhoek een relatie gelegd met de kernwaarden van het Marne College. De uitkomsten werden centraal gepresenteerd met als oogmerk aanbevelingen te doen in relatie met regionale internationaliseringsactiviteiten, internationaliseren@home.

Elos-netwerk
Sinds augustus 2013 maakt het Marne College onderdeel uit van het Elos-netwerk. Daarin werken tweehonderd scholen uit verschillende EU-landen intensief samen om hun leerlingen in een optimale internationale omgeving op te leiden.

Het Marne College wil haar grensverleggend onderwijs de komende jaren versterken op basis van drie pijlers:

  • Versterkt Vreemde Talen Onderwijs;
  • Europese en Internationale Oriëntatie;
  • Internationaliseringsactiviteiten.

Foto Michiel Galema

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.