“Internationaliseren@home” op het Marnecollege

In het kader van internationaliseren in de eigen regio, organiseerde het Marne College op 6 oktober een conferentie met als titel: “Internationaliseren@home”

De internationaliseringsvisie van het Marne College gaat uit van de kernwaarden: grenzen verleggen, ondernemen en ontmoeten. Daarom nodigde het Marne college naast haar docenten ook vertegenwoordigers uit van het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, onderwijs en lokale en regionale overheden uit.

Deze vertegenwoordigers vervulden een actieve rol tijdens de conferentie als o.a. keynote spreker en workshopgevers. Tijdens de workshops werd vanuit de eigen internationaliseringsinvalhoek een relatie gelegd met de kernwaarden van het Marne College. De uitkomsten werden centraal gepresenteerd met als oogmerk aanbevelingen te doen in relatie met regionale internationaliseringsactiviteiten, internationaliseren@home.

Elos-netwerk
Sinds augustus 2013 maakt het Marne College onderdeel uit van het Elos-netwerk. Daarin werken tweehonderd scholen uit verschillende EU-landen intensief samen om hun leerlingen in een optimale internationale omgeving op te leiden.

Het Marne College wil haar grensverleggend onderwijs de komende jaren versterken op basis van drie pijlers:

  • Versterkt Vreemde Talen Onderwijs;
  • Europese en Internationale Oriëntatie;
  • Internationaliseringsactiviteiten.

Foto Michiel Galema


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *