Innovatieve samenwerking gemeente Súdwest-Fryslân en onderwijs

Ouders die gaan scheiden, pesten, weerbaarheid, onrust in de straat, werkloosheid, armoede. Het zijn allemaal onderwerpen waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen.

De gemeente Súdwest-Fryslân en het onderwijs willen ervoor zorgen dat ze hier goed mee leren omgaan en hun schoolprestaties op peil houden.
“Dat betekent dat we oog moeten hebben voor deze kinderen en hen de juiste ondersteuning moeten bieden. Of dat nu een gesprek op school is, een uitgebreid hulpverleningstraject met het hele gezin of iets er tussenin”, zegt wethouder Stella van Gent. In Sneek draaien nu drie innovatieve pilotprojecten op de Johannes Postschool, de Zwetteschool en de Thomas van Aquinoschool. Binnen deze pilots werken de scholen samen met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kinderwoud), jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en de gebiedsteams. De zogeheten leefwereld en leerwereld van kinderen worden beter met elkaar verbonden. Want zorgen en problemen beginnen of stoppen niet bij de deur van de school.
Gebiedsteams
“We moeten ervoor zorgen dat we vragen en zorgen van kinderen en jongeren snel signaleren en meteen handelen. Dat voorkomt dat zaken uit de hand lopen.” Het uiteindelijke doel is om de groeiende vraag naar intensieve jeugdzorg terug te dringen. Van Gent: “Met de verbeterde integratie van het onderwijs met de gebiedsteams hebben we de belangrijkste schakel te pakken. Dankzij deze werkwijze hebben we alle jongeren in beeld en dat is ook het streven van de gebiedsteams.”

Piet Hein Herfkens, directeur Thomas van Aquinoschool spreekt bevlogen over zijn school in Lemmerweg-Oost in Sneek. “Wij willen het verschil maken in de wijk. Leren is veel meer dan taal en rekenen. Muziek, theater, bewegen, samenwerken, contact zoeken, elkaar ondersteunen. We hebben een stevige, op de wijk gerichte brede school neergezet de afgelopen jaren. Nu zetten we een stap verder en leggen we verbindingen met het gebiedsteam, de buurtsportcoaches en zorgaanbieders. Mensen weten ons te vinden en de drempel om vragen te stellen en hulp te vragen is laag. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat kinderen en hun ouders snel de juiste ondersteuning krijgen.”
Wereldcafé

De school heeft hiervoor verschillende ideeën ontwikkeld. Zo komt er een Wereldcafé om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Tijdens inloopochtenden en bijeenkomsten over opvoeden, verschillende culturen en gewoontes ondersteunt de school ouders in hun taak als opvoeder. Ook wil de Thomas van Aquinoschool voor een volwaardig naschools aanbod zorgen waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Professionals van de school, het gebiedsteam, de kinderopvang, GGD en politie werken samen om kinderen en ouders te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

Daarnaast begeleidt de school samen met een huiswerkinstituut leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan bij het leren ‘leren’. Hiermee wordt de overstap naar het middelbaar onderwijs gemakkelijker en is de kans op voortijdige schooluitval kleiner.
Mbo-scholen

De medewerkers van de gebiedsteams (voorheen schoolmaatschappelijk werk) zijn niet alleen te vinden op basisscholen. Ze zijn er ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. En binnenkort ook op alle

Mbo-scholen in de provincie. De problematiek van de leerlingen op het Mbo verschilt met de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Het gaat om jongvolwassenen die zelfstandig in het leven (willen) staan en ook hun eigen problemen willen lossen. Voorheen was het aan de scholen zelf en aan de gemeenten waar de scholen stonden om ondersteuning te regelen. Nu zijn alle Friese gemeenten samen verantwoordelijk en betaalt ook iedereen mee aan de hulp aan jongeren die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Passend onderwijs
Pyt Nauta, directeur Fultura (de stichting die zich bezighoudt met passend onderwijs in de regio Zuidwest Fryslân) is blij met dit initiatief dat uniek is in Nederland: “De resultaten van de inzet van het gebiedsteam in het basis- en voortgezet onderwijs zijn goed. Dat we die methode nu provincie breed ook gaan inzetten op alle Mbo-opleidingen is erg belangrijk. Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om een fijne schooltijd te hebben en een diploma of startkwalificatie te halen. Passend onderwijs doen we samen. Niet alleen als scholen met elkaar, maar juist ook met Fgebiedsteams, kinderopvang en zorgpartners. En je laat de kinderen en jongeren zelf ook meedenken en meebeslissen over de aanpak. Je maakt ze medeverantwoordelijk voor de oplossing. En daar heb je vaak de rest van het gezin ook bij nodig.”

Op de foto: Wethouder Stella van Gent, Piet Hein Herfkens, directeur Thomas van Aquinoschool en Pyt Nauta, directeur Fultura.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.