Innovatiehuis voor jonge ambitieuze ondernemers

De FNP Fryslân wil dat er in Sneek een innovatiehuis komt voor jonge, startende ondernemers. Dit nieuwe innovatiehuis moet een inspirerende werkomgeving bieden aan ambitieuze en vernieuwende ondernemers uit Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren. Nieuwe en bestaande MKB-ondernemingen met groeiambitie kunnen elkaar hier stimuleren en versterken en op deze wijze doorgroeien. Het nieuwe innovatiehuis staat als regionaal kenniscentrum open voor alle ondernemers.

De economische crisis lijkt over zijn ergste dieptepunt heen. Toch is dit geen reden om achterover te leunen. Juist nu doen zich kansen voor, voor met name jonge ondernemers en start-ups. De gemeente Súdwest-Fryslân doet voor deze groep ondernemers te weinig. Terwijl het coalitieakkoord aangeeft de economische kansen in de regio een extra impuls te geven door te investeren in kennis, innovatie en onderwijs. Het oprichten van een innovatiehuis is goed voor jonge ondernemers, goed voor al bestaande ondernemers en voor de hele economie van Fryslân en met name de regio Súdwest-Fryslân.

Incubater voor ambitieus talent

De FNP Fryslân vindt dat onderzocht moet worden hoe in samenwerking met de provincie de gemeente een aansprekend pand ter beschikking kan stellen. FNP-raadslid Jelle Gerbrandy: “Dit gebou en plak moat sadanich oantreklike wêze dat jonge ûndernimmende minsken hjir graach mei inoar wêze wolle. Ik tink oan in gebou as lykas it âlde Hotel Hanenburg. It fertuteazet no en kwa lokaasje kin it net better. It ynnovaasjehûs sjoch ik as in start-up húskeamer. In incubater, in couveuse: hjir wurde nije bedriuwkes berne.”

Koppeling met onderwijs

Met het oprichten van het innovatiehuis moet een goede koppeling met het onderwijs tot stand komen. Jonge mensen leren van jonge mensen. Met geregeld werkbezoeken van hogere klassen van het hoger en middelbaar onderwijs aan het innovatiehuis, met gastlessen, excursies en stages over en weer ontstaat een zeer interessant win-winklimaat voor ondernemers, onderwijs en kennisinstituten. Zo ontstaat er achter het gebouw een aanprekend netwerk. Voor innovatieve bedrijven zijn WO-, HBO- en MBO-studenten samen met middelbare scholieren van meerwaarde.

Innovatie is een must

Innovatie is niet enkel iets voor Groningen en Leeuwarden of Amsterdam. Ook voor de regio Súdwest-Fryslân is innovatie een must. Gerbrandy: “Sûnder ynnovaasje fâlt ús konkurearjend fermogen fuort. En dêrmei ek eltse hope op in bliuwend herstel fan ús ekonomy. De gemeente kin dit brûsplak foar ûndernimmend talint mooglik meitsje”. Maar dan moet er wel actie worden ondernomen. Niet afwachten en er vanuit gaan dat de innovatie vanzelf wel op ons af komt. Corlienke de Jong kandidaat statenlid voor de FNP omarmt het initiatief. “De FNP Fryslân wol de kommende steateperioade jierliks 5 miljoen ekstra ynvestearje yn de regio Súdwest-Fryslân, dit initiatief kin rekkenje op de stipe fan myn fraksje want it spilet yn op it ferdwinen fan hieltyd mear banen nei legeleanlannen en ûntwikkelingen as de robotisering fan arbeid”.  Ons motto is: kom op gemeente Súdwest-Fryslân, en no oan it wurk!

(foto:Sicco Rypma)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.