Ingezonden: Ondernemersfonds moet blijven

Er is sinds de start van het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân een strijd gaande tussen voor- en tegenstanders. Die spitste zich deze week toe, doordat de Leeuwarder Courant zich voor het karretje van een brallende minderheid van rigide opposanten liet spannen. De redactie bood Roger Hagenouw uit IJlst een platform voor laatste stuiptrekkingen, nadat hij als tegenstander, maar tóch als lid van de adviesraad, zijn zin in die raad niet had gekregen.

Ik reageer omdat een artikel als dit een bijdrage kan leveren aan het afschaffen van het Ondernemersfonds SWF en dat zou een kleine ramp voor de kleine kernen in de gemeente Súdwest Fryslân zijn. Idsegahuizum/Skuzum is zo’n kleine kern, voor wie het Ondernemersfonds louter zegeningen kent. Immers, de bijdrage van het Fonds zorgt ervoor dat initiatieven van inwoners kunnen worden gerealiseerd zonder dat er bij iedereen met de pet rondgegaan moet worden. Skuzum is wellicht een uitstekend voorbeeld van de win/win-situatie, die het Fonds biedt. Wij hebben na overleg en in samenspel met de inwoners een aantal ideeën kunnen verwerkelijken, waarbij versteviging van de ‘mienskip’ centraal stond. Er staat zelfs nog een aantal initiatieven open, waarvan realisatie alleen met toekomstige gelden uit het Ondernemersfonds mogelijk wordt.

Hagenouw is op een bijzonder tendentieuze wijze bezig om de stemming te beïnvloeden. In het artikel spreekt hij eerst van 55 ondernemersverenigingen en ondernemers en een paar alinea’s later van 25. Navraag bij de Fondsmanager van het Ondernemersfonds leert dat het gaat om dat het gaat om slechts vier [!] ondernemersverenigingen en het aantal voor het beeld is opgehoogd met individuele ondernemers. Tekenend is overigens dat niet alleen Sneek en Bolsward voorstanders van het Fonds zijn, maar ook middelgrote kernen als Workum, Koudum, Heeg en Makkum en andere kleinere kernen als Hieslum, Easterein, Schraard en Tjalhuizum.

Het zoekenvan de media met onwaarheden is laakbaar en het publiceren van stellingenzonder deze deugdelijk te onderzoeken evenzeer. Hagenouw’s bewering dat “ondernemers vaak niet hardop durven uit te spreken dat zij tegen het fonds zijn” is diametraal aan de waarheid. Het zijn de intimidatietactieken en onjuiste voorlichting vanuit het epicentrum van verzet (Blauwhuis) die voorstanders van gebruikmaking van de fondsgelden onder druk zetten om tegen een verlenging van het Fonds te stemmen. De motivatie: tegenstanders willen helemaal nergens aan mee betalen. De grote betalers hoor je juist niet.

En intussen lopen de kleine kernen het risico dat een bron voor het financieren van initiatieven zal worden afgesneden.

 

Frans van Egmond

Namens het Samenwerkingsverband Bedrijven Skuzum

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.