Informatiebord voor oeverzwaluwwand Ugolaan

Aan de Ugolaan is sinds kort een informatiebord voor de oeverzwaluwwand die daar is geplaatst.

Deze wand is geplaatst op initiatief van de vogelwacht Bolsward e.o. De oeverzwaluw broedt in kolonies in zelfgegraven holtes in verticale zandige oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen, vaak in tijdelijk aangelegde gronddepots met steile wanden.

De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die in Nederland voorkomt: chocola bruin van boven, wit van onder met over de borst een bruine band. De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, raspend geluid.

De vogel overwintert in Afrika en iseen koloniebroeder. Zijn broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:
1. Er moet een kale, zanderige of leemachtige steile wand zijn, waarin ze met hun pootjes hun nestholte uitgraven.
2. Er moeten veel insecten rondvliegen.

 

Foto’s Petra Kroon (klik op foto voor groter formaat)